Landet där ideologi är ett skällsord

Ledare Artikeln publicerades

Vad är viktigast för politisk förändring: ideologi eller pragmatism?

Kan de nya moderaternas historiska framgång i valet år 2010 förklaras med nya receptanvisningar – lite mindre ideologi och desto mer pragmatism, lika med mer valframgång – eller handlar det om något större?

I ett land som Sverige där konsensuslösningar är en dygd, är ideologi något fult. Något kontrahenten tar till när de praktiska argumenten tryter. Något fanatiska demagoger åberopar i sin likgiltighet för de blinda ideologiernas praktiska konsekvenser.

Peter Santesson, verksam vid forskningsinstitutet Ratio, har roat sig med att gå igenom samtliga anföranden i riksdagen mellan åren 2002-2010 i syfte att undersöka hur ofta talaren använder frasen ”ideologiska skäl”. Resultatet sorterades efter om orden användes i positiv mening, som stöd för talarens tes, eller i negativ mening, i form av en anklagelse eller som ett förnekande.

Resultatet var slående. ”Ideologiska skäl” är ofta grunden för de korkade förslag som motståndaren lägger. Särskilt Socialdemokraterna utmärker sig. Av 74 socialdemokratiska anföranden som innehöll frasen ”ideologiska skäl” var det enbart i två fall som den förekom i positiv mening. I övriga 72 fall förekom formuleringen som en avståndsmarkering mot de borgerligas ideologi.

Men vad är ett ”ideologiskt skäl”? Och indikerar bristen på dessa skäl bara bristen på politiska idéer förankrade i något större än dagsaktuell populism? Och vilken väljare är i behov av sju politiska partier som på korsvandringen mot mitten avsäger sig all ideologisk trovärdighet?

De nya moderaterna har lyckats exceptionellt väl i sin förnyelse. Det parti som år 2002 genomgick en av sina absolut svåraste kriser är i dag ett parti med vind i seglen. Kritikerna gör gällande att Moderaterna har sålt sin ideologiska själ till djävulen i utbyte mot makt.

En del går ännu längre och hävdar att Moderaternas nyfunna pragmatism i praktiken är en skenmanöver, en åtgärd vidtagen i syfte att skapa dimridåer kring de verkliga skälen. De skälen som bär drag av ideologisk karaktär. För alla vet ju att borgerlighetens ideologi vilar på den kompromisslösa viljan att störta det gamla, fina Sverige i fördärvet.

De nya moderaterna må ha blivit försiktigare i sin retorik och i en del fall, olyckligtvis, lämnat gamla käpphästar på vägen. Men det intressanta är hur de lyckats dechiffrera samtidens framgångsreceptet; en långsiktig vision, baserad på ideologisk grund, genomförd i pragmatisk anda.

Framtidens utmaningar är många och valet år 2014 avlägset. Men redan nu bör Alliansen fundera kring de riktigt svåra frågorna. Dessa består i att inte bara nöja sig med att på pragmatisk grund övertala de ideologiskt osäkra väljarna att ännu en gång rösta blått, utan att övertyga samma väljare att, av ideologiska skäl, ställa sig bakom en borgerlig politik som genomför de nödvändiga reformer som en pragmatiker aldrig skulle våga ta i med tång.

Alice Teodorescu