Kyrkovalet får inte bli ett kommunalval

Ledare Artikeln publicerades
LO:s förre ordförande, Wanja Lundby-Wedin, är numera vice ordförande i kyrkostyrelsen. Nu får hon stöd av Kommunal i kyrkovalet.
Foto:Vilhelm Stokstad / TT
LO:s förre ordförande, Wanja Lundby-Wedin, är numera vice ordförande i kyrkostyrelsen. Nu får hon stöd av Kommunal i kyrkovalet.

Blir kyrkovalet ett "kommunalval"?

Det låga valdeltagandet i kyrkovalet har länge intresserat grupper som i andra fall inte visar samma engagemang för kristen tro och lära att söka inflytande i samhället via kyrkan som språngbräda.

Sverigedemokraterna som återigen storsatsar på kyrkovalet är ett exempel. Fackförbundet Kommunal ett annat. Förbundet ska nu kontakta samtliga förtroendevalda och alla medlemmar som är anställda i kyrkan för att få dem att rösta på Socialdemokraterna.

Fackets normala inflytande inom Svenska kyrkan är naturligtvis att förhandlingsvägen företräda sina medlemmar. Nu ska medlemmarnas intressen i stället tillgodoses via partipolitiskt inflytande i kyrkan. Heltid som norm, och tuffare regler vid upphandlingar, är två av Kommunals motiv för att spendera resurser på valkampanjen. Problemformuleringen brister. Som arbetsgivare är Svenska kyrkan. Varsel och uppsägningar är mycket ovanliga.

    De dagspolitiska frågorna som särintresset tar upp är i kyrkans värld helt perifera när problemen handlar om sjunkande medlemstal, misslyckade församlingssammanläggningar och allt snävare teologisk reflektion. Så får Socialdemokraterna understöd i sin kampanj där huvudmotsättningen i valet påstås gå mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

    I den kampanj som Socialdemokraterna driver målas en missvisande polariserad bild av kyrkans framtid. Valet sägs stå om en kyrka som är öppen för alla oavsett sexuell läggning och kön - med hänsyn till att Svenska kyrkan är ett av världens mest progressiva samfund faller den frågan på sin egen orimlighet. Frågan om kyrkan ska vara "elitistisk" eller "öppen" antyder splittringar som inte finns.

    Valet av frågor från Socialdemokraterna och Kommunal vittnar också att engagemanget handlar mer om att sprida politiken in i kyrkan än att sprida kyrkans budskap in i politiken.