Kraftfull uppläxning av Svenska kraftnät

Ledare Artikeln publicerades
Upproret i Småland mot Svenska kraftnät får visst stöd i riksdagen.
Foto:Johan Fowelin
Upproret i Småland mot Svenska kraftnät får visst stöd i riksdagen.

Riksdagen ser ut att lyssna på det Småländska landbygdsupproret och ger affärsverket Svenska kraftnät en rejäl bakläxa.

Det pågår något av ett uppror i de småländska skogarna. Markägare och landsbygdsbor fruktar den nya luftledningen som Svenska Kraftnät vill bygga mellan Oskarshamn via Högsby och Nybro till Blekinge.

Få protesterar mot behovet av nya stamledningar. Få ifrågasätter heller hur nya ledningar som Nordbalt till Baltikum kan minska Estlands, Lettlands och Litauens behov av rysk gas.

Men det handlar också om berättigade känslor. Bondeskogens ägare uppfattar att allt är förutbestämt. Missnöjet med samrådsförfaranden och dialogen med det statliga affärsverket är stort och brett. Bristen på analys från oberoende aktörer har annars satt markägare och lokala samhälle i en underordnad position.

Det stärker upplevelsen av att betraktas vara en grupp som lätt kan köras över i stället för att ses som markägare och därmed mötas på en något mer jämbördig nivå för att förhandla.

Därför lär många se framemot att riksdagen på torsdag går ett enigt näringsutskott till mötes och beslutar om ett tillkännagivande till regeringen att en fristående aktör ska genomföra samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar när det gäller nya investeringar.

När Nybro kommun fattar det unika och egendomliga beslutet att förbjuda Svenska kraftnät från att bedriva verksamhet på kommunens enskilda vägar får konflikten en ny dimension. Nu handlar det inte bara om markägare mot ett affärsverk utan om kommun mot stat. Det visar emellertid på vilket lokalt tryck det finns i frågan, inte minst i en Centerledd kommun som Nybro.

Det finns en anekdot om Vilhelm Moberg och kraftledningar som den liberale författaren Johan Norberg återger i Vilhelm Moberg-Sällskapets småskrifter nr 11/2015. När en ledning skulle dras över hans jordbruksfastighet i Roslagen satte sig den stridbare författaren till motvärn. Efter en orkan av skrivelser, debattartiklar och överklaganden gav myndigheterna upp. En tjänsteman fick ringa ut till Moberg och meddela att denne haft rätt. ”Jaha”, svarade Moberg. ”Då får ni bygga den var ni vill”.

Den berättelsen som illustrerar äganderättens betydelse och vikten av att uppfattas som medborgare borde Svenska kraftnät tagit del av innan affärsverket började planera den nya luftledningen.