Kalmar län allt mindre blått

Ledare Artikeln publicerades

Moderaterna är nu det tredje största partiet i nästan hela länet.

Jan R Andersson blir av allt att döma ensam moderat riksdagsledamot från Kalmar län.
Jan R Andersson blir av allt att döma ensam moderat riksdagsledamot från Kalmar län.

På nationell nivå blev valresultatet kanske inte så illa. Slutresultatet var högre än både opinionsmätningarna och vallokalsundersökningen hade gett vid handen. Men i Kalmar län har värstascenariot förverkligats: Moderaterna tappar väljarstöd och är mindre än Sverigedemokraterna i de flesta kommuner. Inte i en enda kommun fick Moderaterna mer än 20 procent i valet till riksdagen.

Den omedelbara effekten blir att ett moderat riksdagsmandat försvinner från länet. Det hade man möjligtvis kunnat ta igen. Men det finns inget i resultaten som väcker särskilt mycket hopp om en moderat återhämtning. Ställningen som tredje största parti och som ett parti långt under 20 procents stöd i riksdagsval riskerar att bli permanent. Det är inte en position för ett brett borgerligt reformparti.

Det är inte så att moderata väljare har valt något annat alternativ i rikspolitiken. Tvärtom fick M fler riksdagsröster än kommunvalsröster i samtliga länets kommuner utom Emmaboda, Borgholm och Västervik.

Röstsplittringen visar snarast att det moderata inslaget i länets politiska liv är mer utsatt än de 17,2 procenten på länsnivå visar. Det syns inga starka moderata fästen som har förmått hålla emot den nationella tillbakagången.

Varför Moderaterna på riksnivå inte tog hem en klar seger mot en slutkörd socialdemokrati är en fråga som bör stå i centrum för eftervalsanalysen. Sådant som formuleringar, kampanjer och partiledarskap kommer säkert att granskas.

Vad som redan nu kan sägas ur Kalmar läns perspektiv är dock att andra regioners politiska problem har prioriterats högre. Moderat kriminalpolitik blev en fråga om att knäcka gängen som har etablerat sig i stora städer. Något moderat svar på hur kvalitet i sjukvård och skola ska värnas på orter där få privata aktörer vill etablera sig kom aldrig.

Och social rörlighet, den stora idé som har förknippats med Ulf Kristerssons partiledarskap, är mindre relevant i samhällen som människor är fullt nöjda med att ha vuxit upp i och inte vill lämna. Dessa samhällen och människor räknas också.

Det saknades inte helt moderat politik för landsändar som Kalmar län. I infrastrukturfrågor är Moderaterna mindre storstadsorienterade än andra partier. I miljöfrågor har M den lovvärda ambitionen att öka effektiviteten i åtgärderna och samtidigt undvika att slå ut livet på landsbygden.

Men ska Kalmar län bli blåare igen, krävs inte bara lokala företrädare som förmår bära ut budskapet. Det krävs också en politik som är moderat och adekvat.