Kalifatets återkomst

Ledare Artikeln publicerades

Sverige har ”varit naiva” sa statsminister Stefan Löfven under torsdagens presskonferens. Landet vaknar långsamt upp till en verklighet många varnat för.

Löfven slog samtidigt fast att Sverige inte får bli en fristad för terrorister och att lagstiftning måste komma på plats. Uttalandena kommer sent. Landet befinner sig redan i ett historiskt läge, där hotnivån höjts från tre till fyra. I Frankrike råder fortsatt undantagstillstånd, en vän beskriver stämningen som om ”det varit ett kärnvapenkrig” Premiärminister Manuel Valls har uttryckt oro för att terrorister kan använda kemiska vapen. Terrorjakt bedrivs också i Belgien, men även i Sverige och Norge. Judar i Sverige och på andra håll pressas av ökade risker. Europa är under attack.

I dagarna utkom terrorexperten och forskaren Magnus Norell med den högaktuella boken Kalifatets återkomst. Boken ger bakgrunden till den utveckling som nu slår skoningslöst även på europeiska mark. Norell frilägger IS:s (Daesh) tankevärld och vad som gör rekrytering av unga människor möjlig.

Den grogrund där IS kunde växa stavas Usama bin-Ladin och Al-Qaida . De tidigare spridda grupperingarna är idag delar av en global tankevärld, med tiotusentals individer som deltar i ett heligt krig i, som de menar, islams namn. En av bokens huvudlinjer är att den religiösa dimensionen är central för att förstå nätverkens framgång.

Inom program för avradikalisering, som finns på olika håll i världen, är religionens roll grunden. Skriftlärda imamer, som själva lämnat radikala grupper, rekryteras för att arbeta med dömda terrorister. Dessa kan möta den förvrängda världsbilden med teologiska argument.

I sitt förord skriver Norell att han kontaktat ett dussin svenska förlag för att få boken publicerad, samtliga har nekat. Den är utgiven på eget förlag.

Att en bok på svenska om vår tids allvarligaste samhällsfråga inte har prioriterats av förlagen är uppseendeväckande. Det speglar den valhänthet Sverige visar inför en våldsideologi som växt sig starkare. Men det handlar också om att religion är ett laddat ämne. Rädsla för att kränka har hindrat ett nyktert och genomtänkt förhållningssätt till frågorna.

Enligt Magnus Norell har västvärlden länge varit yrvaken, eller naiv, och inte förstått att det pågår ett krig. Det finns ett mål med kampen: kalifatet. Ett mål som idémässigt är en mix av politiska föreställningar och religiöst apokalyptiska.

I en sekulariserad västvärld, särskilt i Sverige, har det varit svårt att inse att denna idévärld inte gör någon skillnad mellan religion och politik. Grundidén och övertygelsen är att religionen ska utgöra samhällets maktcentra.

Kalifatets återkomst är en inlaga i den pågående samhällsdebatten och en svidande kritik av den värderelativism som länge präglat västvärlden. Norells hjältar är de muslimska tänkare som deltar i den ideologiska kampen mot radikalisering. De finns i hela MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika).

Varför dessa västvänliga röster för demokrati har haft svårt att tränga igenom och varför Sverige tagit en annan väg, där islamistiska grupper fått tolkningsföreträde, behöver i framtiden sysselsätta såväl politiker som journalister. I svaret på de frågorna finns flera av nycklarna till att förstå dagens situation.