Jobbpolitik för dem som ändå inte är arbetslösa

Ledare Artikeln publicerades
Inte rocket science – men besöksnäringen skapar viktiga arbetstillfällen.
Foto:Nora Lorek/TT
Inte rocket science – men besöksnäringen skapar viktiga arbetstillfällen.

Om Sverige ska få EU:s lägsta arbetslöshet måste politiken utgå från hur arbetsmarknaden – och arbetskraften – ser ut.

Innovationer, forskning och exportindustri är alla underbara företeelser. Men att bygga en strategi mot arbetslösheten på dessa sektorer, som regeringen i praktiken har gjort, förefaller inte vidare genomtänkt. Som professorn i nationalekonomi Sven-Olov Daunfeldt har påpekat, är snabbväxande företag ovanliga inom FoU-intensiva branscher. Innovationsstöd till små och medelstora företag ger ingen direkt effekt på sysselsättningen.

Men även om potentialen i dessa branscher hade varit enorm, hade en stor del av arbetskraften hursomhelst lämnats utanför. Som Arbetsförmedlingen konstaterar i en ny prognos för arbetsmarknaden 2015–2016 svarar utrikes födda för hela tillskottet i såväl befolkning som arbetskraft. Och medan arbetslösheten bland inrikes födda minskar, förändras arbetslösheten för utrikes födda endast marginellt.

Detta var den utmaning alliansregeringen hade att ta itu med, och som den socialdemokratiskt ledda regeringen har fått ta över. Två saker är dock oroväckande i detta skifte. Den första är att Socialdemokraterna i opposition ignorerade utmaningens karaktär och i stället ägnade sig åt en tämligen populistisk kritik som nu blir svår att ta tillbaka. Den andra är att Socialdemokraterna i regeringsställning faktiskt fortfarande inte riktigt verkar greppa arbetslöshetens natur.

Det senare är dessutom nu helt onödigt eftersom Arbetsförmedlingen beskriver förhållandet så väl. "Under 2015 och 2016 kommer Arbetsförmedlingens arbete att påverkas av att efterfrågan på arbetskraft främst gynnar arbetssökande med gymnasial och eftergymnasial utbildning samtidigt som antalet arbetslösa med kortare utbildning ökar." I Kalmar län, liksom i riket, tillhör redan drygt 60 procent av inskrivna arbetslösa olika utsatta grupper på arbetsmarknaden.

Om andelen arbetslösa som har svårare att finna arbete ökar – vilket är Arbetsförmedlingens bedömning – blir en jobbstrategi som bygger på innovationsråd och exportstöd lätt verklighetsfrämmande.

Det är inget fel i sig på strävan efter att Sverige ska bli ett mer innovativt eller tillverkande land; att återupprätta svensk läkemedelsindustri, till exempel, vore en värdig politisk uppgift. Men för de faktiskt är arbetslösa vore helt andra satsningar av nöden.