Hellre mer klarspråk än ännu fler utredningar

Daniel Braw Artikeln publicerades

Regeringens intresse för Transportstyrelsen kommer två år för sent.

Trots att statsminister Stefan Löfven har sagt att regeringen har hela bilden av vad som gick snett på Transportstyrelsen, meddelade regeringen under torsdagen att en utredning av vad som gick snett på Transportstyrelsen ska tillsättas.

Frågan är vilka nya insikter som kan vinnas med denna snabbutredning. Transportstyrelsens it-haveri var en ganska uppenbar kombination av inkompetens, oklart beslutsfattande, nonchalans och tidspress, därtill möjliggjord av ointresse och passivitet från de ytterst ansvarigas – näringsdepartementets och i förlängningen regeringens – sida.

Ännu mindre trovärdig blir strävan att "gå till botten" med haveriet i ljuset av regeringens egen framställning av det inträffade hittills. Flera olika mediers granskning har lett fram till slutsatsen att statsminister Löfven antingen har undanhållits information om rikets säkerhet på ett sätt som saknar motstycke eller också far med osanning om vad han visste och när. Vilket av alternativen som är värst är svårt att säga. Det finns också ett tredje, som är marginellt bättre: att Löfven fick informationen tidigt men genom avsiktligt kryptiska svar har velat ge sken av något annat. Hans svar var i så fall inte direkt osanna men medvetet vilseledande.

    Mot denna bakgrund framstår regeringens utredningsiver som direkt missriktad. Ännu är det inte för sent för regeringen att tala klarspråk om sin egen hantering av ärendet.