Greenpeace: Dialog räcker inte mot miljöbrott

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Polisen

Åklagaren skapade onödig klimatpåverkan med kraven på ytterligare förhör, skriver Greenpeace i en replik till Barometerns ledare om intrånget på kärnkraftverket i Oskarshamn.

Att Barometern sluggar mot Greenpeace och förra årets aktion vid Oskarshamns kärnkraftverk är inget nytt. Inte heller det att tidningen missar den fara som ett riskfyllt, pensionsfärdigt kärnkraftverk utgör för samhället.

Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred. Vårt arbete kännetecknas av att undersöka, exponera och konfrontera övergrepp mot miljön för att genom dialog förmå dem som har politisk och ekonomisk makt att åstadkomma en förändring.

När dialog inte räcker använder vi oss av direktaktioner för att rikta strålkastarna mot miljöbrott som annars får fortgå i det tysta. Så skedde den 5 mars 2014, då vi genomförde en fredlig aktion för att påvisa allvarliga brister i säkerheten kring Oskarshamns kärnkraftverk samt uppmärksamma vilka stora risker de sedan länge pensionsfärdiga reaktorerna utgör.

  Regeringen och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har krävt att bolagen skall säkerställa att obehöriga inte kan ta sig in på verken, ändå är det fortfarande lättare att ta sig in på ett kärnkraftverk än att smyga in på en division 1-match mellan Oskarshamns AIK och Husqvarna. Detta tycks inte bekymra Barometern.

  För två år sedan polisanmälde Strålsäkerhetsmyndigheten Oskarshamnsverket för brott mot viktiga säkerhetsbestämmelser. Polisen utredde inte ens anmälan. Inte heller detta bekymrar Barometern. Istället lägger ledarredaktören allt fokus på att kritisera Greenpeace, med påståenden om att vi inte tar ansvar för rättsstaten, demokratin och aktivisternas bästa. Inget kunde vara mer fel.

  Våra aktioner utförs med djupaste respekt för lagen. Det är själva grunden i civil olydnad. Våra aktioner är alltid fredliga, utan våld och skadegörelse. Som organisation tar vi alltid fullt ansvar för våra aktioner, lägger betydande resurser på de juridiska aspekterna kopplade till varje aktion och bistår alltid aktivisterna med professionellt rättsligt och socialt stöd. Vi infinner oss alltid i rätten och ser det som ett tillfälle till dialog med motpart eller allmänhet.

  Aktivisterna agerar utifrån personligt ansvar och för inte någon annans talan. Självklart väljer de själva hur de vill kommunicera och vilka frågor de svarar på i ett eventuellt polisförhör. Samtliga aktivister erkänner dock alltid sina handlingar, vilket är nödvändigt för att fastställa om brott mot lagen förekommit. I detta fall har åklagare kallat till ytterligare förhör efter att aktivisterna redan erkänt sina handlingar, vi har då erbjudit förhör med utländska aktivister via videolänk för att minska klimatpåverkan i samband med resor.

  Vår erfarenhet visar att civil olydnad och icke-våldsaktioner kan skapa politisk förändring. Att vi som samhällsmedborgare har en juridisk skyldighet att följa lagen är alldeles uppenbart, men lika viktigt är att vi också har en moralisk skyldighet att bryta mot den om vårt samvete så kräver. Grunden i en välmående demokrati är aktiva samhällsmedborgare som tar ansvar för grundläggande värderingar.

  Vad som också behövs är en lokaljournalistik som inte bara sluggar enahanda utan som också kritiskt granskar uppenbara samhällsproblem, däribland riskfyllda pensionsfärdiga kärnkraftverk.

  Annika Jacobsson

  Greenpeace Sverige

  Svar: Greenpeace kan vara lugna. Barometern-OT har i många år förordat att gamla reaktorer ersätts med nya. Och ledarsidan har i ett stort antal texter dessutom understrukit - i likhet med Miljödomstolen i Växjö - att väpnade skyddsstyrkor bör bevaka de svenska reaktorerna. Rättsväsendet ser vi till skillnad från Greenpeace inte som något hot mot miljön.

  Ledarredaktionen

  LÄS MER:

  Ledare: Greenpeaces nyttiga idioter

  19 aktivister åtalas för olaga intrång på OKG

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.