Granskad ska inte granska granskaren

Daniel Braw Artikeln publicerades

Det är riksdagens konstitutionsutskott som ska recensera ministrar, inte tvärtom.

Jag tycker att man ska ha respekt för konstitutionsutskottet, sa utrikesminister Margot Wallström efter torsdagens utfrågning. Men respekten tycktes gälla ett tänkt idealutskott, inte den samling ledamöter som faktiskt utgör utskottet och framför allt inte de frågor som utskottet tar upp. "Det får ju inte bli att man simmar i ett hav av KU-anmälningar", sa Wallström.

Just denna slängighet i retoriken var dock det som gjorde att utrikesministern blev kallad till konstitutionsutskottet från första början. I sin anmälan noterade kristdemokraten Aron Modig att Wallström hade gjort inte mindre än fyra olika, dessutom oförenliga, uttalanden om utomrättsliga avrättningar i Israel.

Med tanke på att utrikespolitik i hög grad består av uttalanden är det fullt rimligt att konstitutionsutskottet granskar agerandet. Några av uttalandena gjordes dessutom i ett interpellationssvar, alltså ett sammanhang där Wallström skulle uttrycka regeringens linje och inte sina egna reflektioner.

    Därmed inte sagt att KU-granskningen av uttalandena räcker. Vid sidan om de konstitutionella frågorna kan påståendena om avrättningar ifrågasättas på politiska grunder. Sverige har i dag, delvis på grund av utrikesministerns odiplomatiska agerande, ingen chans att föra fredsprocessen framåt eller bidra till en hållbar tvåstatslösning. Regeringens politik har även här varit rik på symbolik men fattig på resultat.