Gör som i Danmark för att minska regelkrånglet

Ledare Artikeln publicerades

I Danmark bjuds medborgarna in för att minska krånglet. Det borde den svenska regeringen också göra.

Danska innovationsministern Sophie Løhde ber om medborgarnas hjälp för att minska regelkrånglet.
Foto: Steen Brogaard
Danska innovationsministern Sophie Løhde ber om medborgarnas hjälp för att minska regelkrånglet.

År 2010 genomförde Försäkringskassan, under generaldirektör Adriana Lender, kampanjen ”100 gamla grejer mot 100 nya idéer”. I utbyte motgammalt kontorsmaterial, som en symbol för önskad modernisering, efterlyste myndigheten på helsidor i dagspressen förslag från medborgare på hur man kunde minska onödigt krångel. Resultatet blev överväldigande: 1 451 idéer. Kampanjen var en del av en långsiktig satsning på mer användarvänliga tjänster och effektivisering. Den blev en succé, som också bidrog till ökat förtroende för myndigheten – något som var nödvändigt efterkrisen år 2008. Våren 2012 bad Sveriges regering om liknande hjälp, nu med sikte på lagstiftningen. De gav då i uppdrag till Försäkringskassan att lämna förslag på regelförenklingar som skulle göra det lättare för medborgare att göra rätt. Uppdraget resulterade i rapporten ”Försäkringskassans förslag förminskat krångel”. Arbetet fortsatte och under åren som följde skickades en rad antikrångelkataloger från Försäkringskassan till regeringen.

En annan statlig myndigheter som har arbetat med regelförenklingar är Skatteverket. Samtidigt med detta har de gjort en förtroenderesa och bli en av Sveriges mest respekterade myndigheter. En förklaring, menar många, är ändringen av inriktning från felfinneri till hjälpsamhet och regelförenklingar. Att tro att medborgare vill göra rätt och i första hand försöka hjälpa dem med det, men utan att göra avkall på uppdraget att kontrollera. (Läs mer i Skatteverkets bok, ”Från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet”.)

Lösningen är lika enkel som den är klok: använd erfarenheter från medarbetare och medborgare för att utveckla styrning och regelverk.Engagemanget och kunskapen finns där, om vi är beredda att lyssna.

I Danmark pågår nu ett spännande arbete på samma linje. I en öppen kampanj har Danmarks regering samlat in 300 förslag på regelförenklingar för offentlig sektor som de nu avser att realisera. Kampanjen, som går under rubriken ”Meld en regel” (Anmäl en regel), har löpt under fem månader, från 1oktober 2017 till 1 februari 2018. Den resulterade i närmare 1200 förslag.

Bakom satsningen står Danmarks innovationsminister Sophie Løhde. Men inte nog med detta. I dagarna annonserade hon också att antalet riktade statsbidrag nu ska halveras, bidrag på under 10 miljoner DKK avskaffas och ansökningsprocessen förenklas. Bara ansökningsprocesserna kring alla riktade statsbidrag kräver enorma resurser i Sverige och på samma sätt är det i Danmark och många andra länder. Det här är inte en långsiktigt hållbar eller ansvarsfull styrform. Løhde inrättar dessutom ett regelförenklingsforum, för att hålla arbetet med förenklingar levande. Inbjudan går ut brett. Även här är syftet att rensa upp i styrningen och den djungel av regler som leder till onödig administration för medarbetare och onödigt krångel för medborgare. Det är läge för riksdag och regering, statliga myndigheter,landsting och kommuner att inspireras – att damma ut och städa upp blandstyrsignaler och regelverk. Många goda idéer kommer de finna om de frågar medarbetare och medborgare. Danmarks regelförenklingsforum borde vara en självklar start i alla offentliga organisationer. Kanske Regeringskansliet kan gå före?

Louise Bringselius