Genusfysiken framåt

Ledare Artikeln publicerades

"Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenligt med skolans jämställdhetssträvanden." ? "En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort."

Citaten kommer från ett inlägg av Moira von Wright, professor i pedagogik i Örebro, föreslagen ny rektor för Södertörns högskola.

Det kanske är ett påhopp. Men det finns föregångare i historien till tanken att viss fysikkunskap är politiskt besmittad. En gång i tiden hävdades det att en speciell ”arisk” fysik krävde att man plockade bort ”judiskt” framtagna fakta.

Det står var och en fritt att vilja ”plocka bort” kunskapsinnehåll. Men är det lämpligt att man utser dem till universitetsrektorer?