Gå inte vilse i rökridåerna

Ledare Artikeln publicerades
Försöken att skylla skandalen på outsourcing är ett sätt att undvika sakfrågorna.
Foto:TT
Försöken att skylla skandalen på outsourcing är ett sätt att undvika sakfrågorna.

Outsourcing som sådan är inte problemet. Det är dess olagliga hantering.

Påståenden om att "Transportgate" i grund och botten är en fråga om outsourcing är en dimridå. Men låt er inte luras.

Nog har outsourcing haft en roll i det inträffade, men själva sakfrågan - det skandalösa - handlar om hur myndigheter och regering har agerat.

I ETC (1/8) gör Kjell Vowles gällande att det hela i själva verket är en outsourcingskandal, och att Alliansen är att skylla. Liknande hävdar Göran Greider. Också Löfven har varit inne på samma linje. Vänsterpartiet hoppar på tåget, och har KU-anmält Alliansen för Transportstyrelsens beslut om att utkontraktera sitt register. Socialdemokraterna KU-anmäler Alliansen likaså, och vill veta om regeringen Reinfeldt gav sitt godkännande till att outsourca registret.

Detta flyttar fokus från det egentliga problemet: att Transportstyrelsen medvetet bröt mot lagen, äventyrade hemlig information med skadliga konsekvenser för svensk säkerhet, och att ministrar med kunskap om saken underlät att underrätta statsministern.

Att flytta fokus är väl förmodligen också själva poängen; en politisk applicering av devisen "anfall är bästa försvar", en desperat metod för att rädda vad som räddas kan av politiskt anseende.

Att outsourca är inte olagligt. Tvärtom behövs det ofta. Transportstyrelsens lagbrott ligger inte i outsourcingen som sådan. Det är hur den genomfördes som är det allvarliga.

Regeringen Löfven tillträdde i oktober 2014. Transportstyrelsens beslut om att lägga över skötseln av IT-driften till IBM togs 2015.

Om det problematiska skulle vara outsourcing i sig, snarare än dess olagliga hantering, så har regeringen haft god tid på sig att reagera. Och det alldeles oavsett om man känt till besluten om avsteg från lagen eller ej. Men att agera mot outsourcing har man inte gjort. Förrän nu.

I Säpos förundersökning framkommer det att ingen på Transportstyrelsen upplevde något motstånd från regeringen mot outsourcing, utan att man tvärtom kände en press att fortsätta - vilket är själva grunden till besluten om avsteg från lagen.

Transportstyrelsens IT-drift var egentligen redan utkontrakterad långt innan detta. I flera års tid sköttes det av Trafikverket, som hade hanterat IT-tjänsterna ända sedan Transportstyrelsens grundande 2009. Det utan några protester.

Och utan problem, bortsett från att det var för dyrt. Just IT-driftens höga kostnad är varför Riksrevisionen i en rapport 2011 skrev att outsourcing kunde vara en väg att effektivisera IT-driften, i enlighet med myndigheters skyldighet att eftersträva hög effektivitet.

För övrigt fanns riktlinjer från Säpo för säkerhetsskyddade upphandlingar. Så när Transportstyrelsen beslutade om outsourcing fanns alla förutsättningar för att det hela skulle ha kunnat löpa vidare på ett säkert sätt.

Ingen försvarar olaglig hantering av outsourcing. Med tanke på den vinkling som nu försöker göras kan det självklara inte nog påpekas: outsourcing och olaglig hantering av outsourcing är inte samma sak.