Ledare: Fosnes borde backa

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Montage / Mats Andersson

När Moderaternas Sydostkonferens fortsätter i dag i Kalmar står bland annat sociala medier på programmet. Den punkten bör Kalmarmoderaternas ledning inte missa.

Moderaterna i Kalmar har problem - igen. När den tidigare så splittrade kommunfullmäktigegruppen enats under Christina Fosnes ledning och inlett ett trovärdigt oppositionsarbete mot den säregna Kalmarmajoriteten riktas fokus på just Christina Fosnes egna utpekande av utrikesfödda gruppvåldtäktsmän.

I det ena fallet - Kolboda i Kalmar kommun - har polisen inte gått ut med något signalement på gärningsmännen. I det andra - den uppmärksammade händelsen i Visby - har de skäligen misstänkta gärningsmännen släppts.

De "nyheter" som Moderaternas förstenamn i Kalmar författade strider mot rättstatliga principer, men också mot pressetikens anda. Ingen är häktad, åtalad eller dömd för händelserna. Med tanke på den låga misstankegraden när det gäller fallet på Gotland bör särskild återhållsamhet och inte några spekulationer prägla de publiceringarna.

  Naturligtvis gäller det även på sociala medier.

  Utpekandena leder också till att vad som förefaller vara själva syftet med Fosnes text omintetgörs.

  Christina Fosnes är inte den enda som diskuterat bland annat de nya former av sexuella övergrepp som förekommit vid festivaler, på simhallar och i andra offentliga miljöer under den senaste tiden.

  Till dem ska läggas händelserna vid Larmtorget i Kalmar på nyårsaftonen.

  Polisens rapport - Lägesbild över sexuella ofredanden - talar också om att "de fall där brotten utförts av gärningsmän i en större grupp på offentlig plats och i simhallar har gärningsmännen främst varit ungdomar som söker eller nyligen fått asyl i Sverige."

  Att förminska eller relativisera detta är att svika de unga kvinnor som trakasseras och utsätts för tafsande. I rapporten talar polisen också om konsekvenserna för offren. Unga kvinnor stannar hemma och undviker att gå ut på kvällar och nätter. Det är ett stort steg bakåt för jämställdheten och friheten i Sverige.

  Om syftet för Fosnes var att lyfta detta relevanta problem och agera mot ofredanden och grövre sexualbrott som splittrar samhället blev dessvärre konsekvensen den motsatta. Ryktesspridning och spekulationer söndrar och ökar misstänksamheten mellan människor. Nätetiken - i den mån den finns - urholkas ytterligare. Rättstatliga principer undergrävs.

  I stället för att backa och be om ursäkt för, kanske i all hast, milt uttryckt slarvigt formulerade rader har de olika beskeden och uppdateringarna på sociala medier fått ett alldeles eget liv.

  Sociala medier är snabba, det är omöjligt att radera en publicering i cyberrymden och det är lätt att dras med av det upptrissade tonläget.

  Just därför är det så viktigt att också i sociala medier värna principer som rättsstat och människovärde, hedra pressetikens anda och ibland också sjunga långsamhetens lov.