Forum för missvisande information om antisemitism

Ledare Artikeln publicerades

Historiemyndigheten ägnar sig åt en vilseledande skrivning av samtidshistorien när den tonar ned judehatet bland muslimer.

Vissa lärare och elever vågar inte bära sin Davidsstjärna i skolan.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Vissa lärare och elever vågar inte bära sin Davidsstjärna i skolan.

De senaste åren har det kommit skrämmande rapporter från svenska lärare: De kan inte undervisa om Förintelsen eller antisemitism. De blir ifrågasatta av eleverna och möter motstånd, berättar Ingrid Lomfors, överintendent på den statliga myndigheten Forum för levande historia (SR 17/8).

Därför har myndigheten tagit fram nytt digitalt undervisningsmaterial om antisemitism som ska kunna användas av både lärare och elever. Men en närmare granskning av materialet visar att det ger en skev bild av antisemitismen i Sverige och Europa.

Det tilltagande judehatet beskrivs som en konsekvens av ”bredare politiska förändringar” och ”hårdför nationalism”. Antisemitismen klumpas ihop med hat mot sexuella minoriteter, flyktingar, muslimer, romer och svarta. Det är inte mycket till vägledning för vare sig lärare eller elever som söker svar. Den främsta orsaken till judars ökade utsatthet, den stora invandringen från Mellanöstern, nämns inte i avsnittet ”Antisemitism i Europa och Sverige idag”.

Genomgående finns en tendens att tona ned antisemitismen bland invandrare från Mellanöstern och betona det högerextrema judehatet. Hotet mot judar från högerextrema ska givetvis tas på allvar, men de utgör lyckligtvis en marginell grupp.

Det är inte de som gör att lärare har svårt att undervisa om antisemitism eller andra världskriget i svenska skolan. Det beror framför allt på den vardagsantisemitism som finns bland många elever med muslimsk bakgrund.

Antisemitiska uppfattningar är betydligt mer utbredda bland muslimer än icke-religiösa och kristna – 39 procent jämfört med fem procent, visar en undersökning från 2011. Den gjordes av ingen annan än Forum för levande historia. Liknande statistisk går att finna i övriga Europa; antisemitiska attityder är mycket vanligare bland muslimer än bland befolkningen i gemen.

Antisemitismen i svenska skolor är ett allvarligt problem. Det finns judiska lärare och elever som kallas för ”jävla jude” och inte vågar bära Davidsstjärnan i skolan på grund av rädsla att utsättas för trakasserier. Därför är det än mer olyckligt att Forum för levande historia har misslyckats med sin uppgift.