Forskning som avslöjar

Ledare Artikeln publicerades
Göteborgs Universitet blir värd för forskning om våldsbejakande extremism. Det har skapat kontrovers bland andra forskare.
Foto:FREDRIK PERSSON
Göteborgs Universitet blir värd för forskning om våldsbejakande extremism. Det har skapat kontrovers bland andra forskare.

I går lanserades Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs Universitet. Verksamhetens mål är att stävja våldsbejakande extremism genom forskning och utbildning, projektet har dock kritiserats.

Segerstedtsinstitutets forskning är tänkt att ge ett underlag för vidare strategier i den viktiga kampen mot våldsbejakande extremism. En del av arbetet kommer vara att utbilda lärare i hur man skall hantera uttryck för extrema åsikter i en skolmiljö. Ett uppmärksammat fall från i vintras, där en lärare kritiserades av skolledningen efter att ha försvarat fakta om förintelsen när den ifrågasattes av en elev på en SFI-kurs, påminner om att det kan behövas.

Institutets samarbetar med Toleransprojektet, en satsning som startade i Kungälv för tjugo år sedan i samband med mordet på Johan Hron. Toleransprojektet har sedan dess vuxit och fått ett stort genomslag i arbetet mot våldsbejakande extremism i form av nazism. Deras mångåriga arbete skall tillsammans med liknande projekt utgöra grunden för forskningen vid institutet. Det skall också finnas resurser för att bekämpa terrorism.

Det finns dock utrymme för kritik. Det går att ifrågasätta effektiviteten hos projektet. Man kan tycka att till exempel Säkerhetspolisen skulle kunna göra mer för att bekämpa terrorism än ett forskningsinstitut. En annan invändning skulle kunna vara att det är slöseri med skattepengar, det finns det alltid någon som tycker. Den mest framträdande kritiken mot projektet har dock varit att de som anställts är "vita".

I juni skrev 18 forskare från Göteborgs universitet en debattartikel i Göteborgsposten (14/06-15) där de i hårda ordalag kritiserar projektet för att de som skall jobba med det är "vita". Utöver denna uppenbart rasistiska ståndpunkt kritiseras projektet av samma grupp för att fokusera för mycket på våldsbejakande extremism. De hade hellre sett att man satsade på "dekolonial forskning, extremismforskning, intersektionalitetsforskning, postkolonial forskning, ras- och vithetskritisk forskning." För att ge legitimitet åt sin kritik hävdade forskarna att kvaliteten på forskningen vid institutet, utan deras föreslagna inriktning, omöjligen kan hålla måttet.

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid samma universitet, bemötte debattartikeln två dagar senare i GP. Han redogjorde i samma text hur man mäter kvaliteten på forskning . Det blev genant för gruppen kritiker när deras forskning jämfördes med statsvetenskapliga institutionens.

Samma grupp forskare återkom med en debattartikel (Dagens Nyheter 14/08-15) nu i samband med öppningen av Segerstedtsinstitutet. Utöver att förklara att de tänkte bojkotta invigningen fortsatte kritiken, institutet är för politiskt färgat. De hänvisar till SOU 2006:79 som en omistlig grund för allt arbete som rör rasism. Utredningen författades av Masoud Kamali och har en tydligt politisk grund.

Anspråken från den brokiga gruppen forskare har varit stora från första stund. Detta skulle kunna bero på att en av dem, Adrián Groglopo, var utredningssekreterare när SOU 2006:79 kom till.

Att se flisan i sin broders öga är mänskligt. Vi får tacka forskargruppen för en intressant inblick i en akademisk värld där bjälken är så självklar att man försöker sänka ett viktigt projekt för att det inte är sprungen ur samma politiska rot.