Företagande kan rädda KF Göta

Ledare Artikeln publicerades
KF Göta går med underskott - trots att omsättningen ökar.
KF Göta går med underskott - trots att omsättningen ökar.

Konsumentföreningen KF Göta befinner sig i en svår ekonomisk kris. Kooperationens väsen känns igen på bland annat den politiska styrelsesammansättningen, samtidigt tar föreningen nya grepp och satsar på privat drivna butiker.

Omslaget på den verksamhetsberättelse från KF Göta som distribuerats vid kassorna i butikerna i Småland och på Öland illustrerar närmast nationalromantiskt en svensk sommargrillfest. Färskpotatisen är nykokt, dryckerna kylda och betraktaren närmast känner dofterna från den lätt rykande grillen. Alla ler och är glada i idyllen.

Den som bläddrar till sidan nio får snarare förnimmelser av gravöl än sommardrinkar. "KF Göta befinner sig i nuläget i en resultat- och likviditetsmässigt utmanande situation". Förlusten efter finansiella poster uppgick förra året till 71 miljoner kronor och läget är så allvarligt att föreningen får extern finansiering från Swedbank och Kooperativa Förbundet för att kunna vända utvecklingen.

Det kan tyckas ovanligt att ett bolags verksamhet kommenteras och utvärderas i en ledare. Men KF Göta är en medlemsägd organisation med imponerande 226 749 medlemmar i regionen. Det reser frågor om medlemsdemokrati och insyn. De stora kooperativa föreningarna utgör också tillsammans med HSB, Folksam, Fonus och Riksbyggen något som kan kallas rörelsesfären. Det ligger sällan något affärsmässigt skäl att påminna om de historiska banden med arbetarrörelsen.

Men kopplingarna handlar mer i dag om historia och sociologi, än om ideologi. Som många av rörelsesfärens bolag får också KF Göta en speciell prägel eftersom befattningshavare i styrelser, revision och valberedning hämtas från politik, fackförbund och civilsamhälle och inte som hos konkurrenterna där specialister och branschexpertis vanligen rekryteras. Det rör sig om en ekonomisk och politisk maktutövning som sällan uppmärksammas. Denna del av organisationens väsen har inte ändrats.

Se på KF Göta. Vid sidan av ordförande Håkan Smith och vice ordföranden Per-Gunnar Johansson har styrelseledamöterna sin direkta bakgrund i politik, främst socialdemokraterna eller fackföreningsrörelsen, med enda undantaget av centerpolitikern Elizabeth Peltola från Älmhult. Här finns förra kommunalrådet Birgitta Elfström (S) från Kalmar som ett lokalt välkänt namn. I valberedningen finns en tidigare S-riksdagsledamot från Jönköpings län. Banden till andra delar av sfären märks också genom valberedningsledamoten Rolf Nicklasson även har motsvarande uppdrag i HSB Sydost. Revisionen består av Jan Bengtsson (S) och Carl-Olof Bengtsson (S) som båda är verksamma som kommunrevisorer i Kalmar respektive Växjö kommun. Just det borgar för kvalitet. Men när ägarinflytande blir viktigare än bolagens bästa brukar verksamheter precis som här få problem.

På en annan punkt syns dock ett intressant nytänkande. Allt fler av KF Götas butiker drivs i företagsform. Under det senaste året etablerades butiker i Lessebo och Torsås som företag, vilket ska ha underlättat rekryteringen av "riktigt bra butikschefer". Eget företagande kan således bli en viktig del i en förnyad regional kooperation.