Följ pengarna - de leder till LO och S

Ledare Artikeln publicerades

Brev till ledarsidan

Nej, vi är inte höger, skriver vd:n Mattias Goldman för tankesmedjan Fores och kritiserar den LO-finansierade rapport som överdriver högerns stöd till tankesmedjor och som Barometerns ledarsida uppmärksammade den 5 september.

Mattias Goldman, vd Fores.
Mattias Goldman, vd Fores.

Följ pengarna! Det är ett bra råd när man vill förstå vem och vilka intressen som ligger bakom en viss aktör. Det gäller även för LO:s och Arena Opinions rapport ”Pengarna bakom samhällspolitiken” som gör gällande att ”tankesmedjor som lutar åt höger, intar nyliberala och/eller konservativa positioner och ofta argumenterar för privatiseringar och avregleringar har 20 gånger så mycket pengar att tillgå som de tankesmedjor som lutar åt vänster”.

LO-rapporten sorterar in Fores under ”nyliberal och/eller konservativ”, vilket varken vi själva eller någon annan gör. Våra senaste rapporter betonar vikten av att fara varsamt fram i en eventuell privatisering av arbetsförmedlingen, att lära av Kanadas generösa men också selektiva migrationspolitik och att skärpa klimatmålen och förstärka koldioxidskatten.

Rapportens författare Sverker Lindström, i övrigt romanförfattare som bl.a. skrivit en bok om ungdomar med ADHD, har inte heller orkat eller velat kolla upp vad vi faktiskt sysslar med, utan begränsat beskrivningen till ett av våra fyra program. Därmed missar han exempelvis att vi i både migrations- och klimatfrågan samarbetat med Arena, utifrån en i många stycken gemensam agenda.

Barometern lyfter förtjänstfullt fram en lång rad liknande misstag, avsiktliga eller beroende på slarv från författaren, vilket sammantaget gör att mer finansieringen för ”högern” krymper med 90 procent . Att en jämförelse alls är möjlig beror förstås på att vi och andra tankesmedjor är öppna med vår finansiering. En stor del av Fores medel för de fem år som granskats kommer från EU-kommissionen och en rad statliga myndigheter, som i sin urvalsprocess säkerställer att vi bedriver ett forskningsbaserat arbete fritt från ideologiska skygglappar. Detta ignorerar Lindström helt - faktiskt har han inte en enda gång hört av sig till oss! ”

Kolla aldrig en god story” är ett gammalt skämt i tidningsbranschen men verkar ha ingått i LO:s uppdragsbeskrivning. Att i en omfattande rapport om ”Pengarna bakom samhällspolitiken” inte alls ta upp LO:s stöd till socialdemokratin är mer än lovligt tendentiöst - det är ju själva sinnebilden för slussandet av miljontals kronor, år ut och år in, utan transparens. Förutom det centrala stödet finns stöd från enskilda fackförbund, oräkneliga timmar i frivilligt valarbete och enväldig annonskampanj där allianspartierna svartmålas.

Därmed kan vi också förstå syftet med denna rapport; att flytta söklampans sken bort ifrån LO:s så ofta ifrågasatta finansiering av socialdemokratin. Det är beklagligt - men vi vänder gärna andra kinden till och föreslår på stående fot Arena en gemensam rapport om just detta.

Mattias Goldmann

Vd, gröna och liberala tankesmedjan Fores