Ett verkligt hot mot det svenska jordbruket

Ledare Artikeln publicerades
Alltfler bönder är rädda för hot,
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Alltfler bönder är rädda för hot,

Djurrättsvåldet hotar jordbruket.

Länge var det slakterier och minkfarmar som attackerades. Nu riktas våld och hot direkt mot enskilda jordbrukare och dess familjer. Mjölkgårdar angrips och äggproducenter trakasseras på sociala medier.

Var fjärde lantbrukare med djur är oroad över hot och våld, uppmärksammas i en ny undersökning.

Det kan ses som minst sagt motsägelsefullt att angreppen riktas mot företrädare för det jordbruk i världen som tar störst hänsyn till djur och natur. Minskar utbudet av svenskt kött ökar istället konsumtionen av kött från jordbruk med regler som inte skulle vara godkända i Sverige.

Den nya militanta aktivismen är förslagen. Jordbrukare har mötts av demonstrationer utanför de egna gårdarna som pågått i flera dagar. De militanta respekterar sällan lagar men väljer samtidigt att dra nytta av lagar som kan ge dem fördelar. Allemansrätten är stark och markägarens möjligheter att skydda sig mot intrång på egen mark - exempelvis tältning under flera dygn - eller till och med tomt är starkt begränsade.

Länge har debatten handlat om att stärka skyddet för grupper som i sin yrkesroll är utsatta för hot och som har en viktig uppgift för demokratin. Exempelvis politiker och journalister. Senast var det rättsskydd för lärare som diskuterades.

Det är starka grupper som alla har möjligheter att skapa opinion för ett (förståeligt) skyddsbehov. Men det måste understrykas att också andra grupper som få sett i termer av brottsoffer, såsom bönder och deras familjer, kan vara minst lika utsatta.