Ett pris för goda intentioner men inte för resultat

Ledare Artikeln publicerades
Norska Nobelkommitténs ordförande Berit Reiss-Andersen.
Foto:TT
Norska Nobelkommitténs ordförande Berit Reiss-Andersen.

Inte ens Sverige står bakom kärnvapenförbud.

Med fredspriset till Ican, den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, valde den norska Nobelkommittén det säkra före det osäkra. Till skillnad från somliga tidigare mottagare av priset har Ican inget kontroversiellt förflutet; till skillnad från somliga andra mottagare finns ingen risk att Ican i framtiden kommer att sammankopplas med beslut som står i strid med prisets anda.

Baksidan av denna trygghet är att fredsprismottagarens möjligheter att påverka på sitt område också är starkt begränsade. Nobelkommittén noterar i sin motivering att risken för att kärnvapen verkligen används är större i dag än på länge, men samtidigt att ingen av världens kärnvapenstater eller deras allierade har ställt sig bakom det kärnvapenförbud som Ican verkar för.

Inte heller Sverige har gjort det. När allierade länder uttalade oro över att Sverige skulle underteckna konventionen sa försvarsminister Peter Hultqvist att han "vill vara mycket bestämd och tydlig på den punkten att inget får ske som i någon mening rubbar våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten".

Även om det kan finnas olika åsikter om detta i regeringen, och det har sagts att konsekvenserna av en eventuell underskrift ska utredas, är intrycket av sommarens kaos att försvarsministern är oersättlig. Den linje han har uttryckt torde därmed ligga fast.

Allra tydligast blir dock skillnaden mellan intentioner och resultat i synen på Nordkorea. Den metod som Nobelkommittén förordar i sin prismotivering, att stigmatisera och förbjuda innehavet av kärnvapen, torde inte ha någon större effekt på en regim som redan har ställt sig vid sidan om världssamfundets regler och utvecklat en parallell verklighet. Om inte hot om utplåning hindrar Nordkoreas utveckling av kärnvapenförmågan, lär inte risken att ses med oblida ögon av världssamfundet göra det heller.

Det hade, som förre utrikesministern Carl Bildt har påpekat, funnits värdiga pristagare i upphovspersonerna till kärnvapenöverenskommelsen mellan stormakterna och Iran. De åstadkom inget perfekt, inget som inte går att ifrågasätta och kanske inte ens något varaktigt – president Trump säger sig vilja bryta avtalet. Men de "åstadkom något på riktigt", som Bildt uttrycker det.