En tankesmedja släcks

Ledare Artikeln publicerades

När tankesmedjan Sektor tre föddes för fem år sedan var det en efterlängtad baby. Syftet med smedjan var att utgöra ett forum för debatt och forskning om det civila samhället, om föreningar, folkrörelser och kooperativ.

Häromdagen meddelades det att verksamheten blir vilande. En del förs över till tidskriften Kurage som fått välförtjänad uppmärksamhet för både bredd och spets. I ett nummer uppmärksammades exempelvis mycket oväntat det svenska frimureriets betydelse för samhällsbygget. Även slutna sällskap är en del av civilsamhället. Och många gånger var ordenssammanhangen de första exemplen på fria sammanslutningar utanför statsmakten.
Men helt klart är det fråga om en ambitionsnivåsänkning. En röst blir svagare om tankesmedjan släcks ner.
Nu blev kanske inte precis allt riktigt rätt från början, kan den efterkloke hävda. Tankesmedjans inriktning och syfte reflekterade också den kanske mer offentliga synen på det civila samhället. Ta namnet som ett exempel; tredje sektorn. Enligt sedvanligt tal är den första sektorn det offentliga – stat och kommun – medan den andra sektorn är marknaden. Staten kommer i?första hand, civil samhället i tredje. I? länder där subsidiaritetsprincipen – närhetsprincipen – väger tungt ses familjen vanligen som samhällets hörnsten. Sedan kommer civilsamhällets organisationer. Sedan kommunen, regionen, staten och sist EU. Det civila samhället är en förutsättning för staten och näringslivet och inte tvärtom.
Tredje sektor begreppet är också synonymt med kooperationer och non profitverksamheter. Inget fel i det. Den sektorn har också hållits tillbaka i Sverige. I sådana perspektiv blåste tankesmedjan in liv, däremot noterades inte samma glöd i fråga om familjepolitik. Ordet familj lyste med sin frånvaro i de första dokumenten, tros att den vanligen betraktas som en del av civilsamhället. Också av den person som nog introducerade begreppet i Sverige, sociologen Hans L Zetterberg. Så blir civilsamhället något närmare staten är närmare familjen och människan.
Det är lätt att finna fem fel och missa det goda som smedjan hann gjuta. Sverige behöver mer av den kraft som finns att hämta ute i frivilligheten, engagemanget och gemenskaperna. Sverige behöver mer av den kraft som växer underifrån och mindre av det överförmynderi som pressas på ovan­ifrån. Sverige behöver också kooperativ och non-profit verksamhet i vård. Sektor 3 brann för viktiga perspektiv och skapade viktig debatt om ett begrepp som alltför länge varit alltför okänt i Sverige.