En kris i relationen mellan stat och kommun

Daniel Braw Artikeln publicerades

Hultsfreds kommun straffas för rikspolitikens misslyckande.

Förvaltningsrätten i Jönköping ger Inspektionen för vård och omsorg rätt: Hultsfreds kommun fick inte stänga socialtjänsten för nyinflyttade nyanlända. Om inte verksamheten återupptas 1 januari 2018 måste kommunen betala en miljon i vite.

Detta är ett beslut som kommer att väcka harm i Hultsfred och stort intresse i resten av Sveriges kommuner. Vad beslutet innebär är att en kommun har ett ansvar att uppfylla alla sina förpliktelser enligt lag även när förutsättningarna att göra det, delvis till följd av att nationella system inte fungerar, saknas.

Det ojämna mottagandet av flyktingar, som för Hultsfreds del innebar en befolkningsökning på sju procent på ett år, är ett rikspolitiskt misslyckande. För Hultsfreds del innebar tillströmningen av nyanlända allt längre väntetider till biståndshandläggare (sex månader när beslutet att stänga mottagningen fattades) och ständig ångest bland handläggarna.

    Men att kommunen saknade faktiska möjligheter att uppfylla sina plikter är, som Ivo påpekar, "inte sådana skäl som lagstiftningen tar sikte på". Även det som är omöjligt ska genomföras. Ur ett juridiskt perspektiv är resonemanget säkert hållbart. Ur ett politiskt perspektiv, däremot, är det katastrofalt för kommunernas tillit till staten.