En dom i tiden

Ledare Artikeln publicerades

Högsta domstolen har för första gången dömt en man till oaktsam våldtäkt. Det är en triumf för den nya lagstiftningen men det är bara en länk i kedjan och inte heller den svagaste.

Ett slag i luften. Så kallades den nya samtyckeslagstiftningen där lagtexten förändrades så att det numera uttryckligen framgår att sex ska bygga på frivillighet. Att så redan gällde verkade regeringen inte bry sig så mycket om.

Den nya sexualbrottslagstiftningen har för första gången prövats av Högsta domstolen vilket ledde till att en man fälldes för oaktsam våldtäkt.
Foto: Magnus Andersson/TT
Den nya sexualbrottslagstiftningen har för första gången prövats av Högsta domstolen vilket ledde till att en man fälldes för oaktsam våldtäkt.

Den stora (och viktiga) förändringen i den nya sexualbrottslagstiftningen har kommit i skymundan. Nämligen att brottet oaktsam våldtäkt infördes. Det innebär att gärningsmannen har insett att det finns en risk att den andra personen inte ville ha sex, men ändå fortsätter.

Eller att gärningsmannen inte insåg att den andra inte deltog frivilligt, men borde ha förstått det. På så sätt går det inte att längre att skylla sitt agerande på oförstånd.

Det kan liknas vid vållande till annans död där någon agerar oaktsamt vilket leder till en annan persons död. Det finns med andra ord ingen avsikt att döda någon som vid mord.

I fallet inför Högsta domstolen beskrev mannen det själv som att kvinnan var helt passiv och att han var osäker på om hon sov. Det var emellertid inte tillräckligt för att döma mannen för våldtäkt.

Innan lagändringen hade mannen därför inte kunnat straffas. Men i och med det nya brottet var det möjligt eftersom han hade insett att det fanns en risk att kvinnan inte ville. Han var likgiltig inför risken och gjorde sig skyldig till oaktsam våldtäkt.

Det finns all anledning för självkritik bland våra politiker för att det här agerandet inte tidigare har varit straffbart. Det är en uppenbar kränkning av rätten till den egna kroppen och rätten till sexuell integritet. Att vara efterklok gör dock ingen lyckligare.

Den oaktsamma våldtäkten gör att fler fall kan leda till fällande domar. Ytterligare en fördel är att Högsta domstolens avgörande är vägledande för de övriga domstolarna som måste följa dessa. Domen kommer att ge ringar på vattnet.

Högsta domstolen får ibland kritik för att vara aktivistisk och inte följa lagstiftarens intentioner. Inte heller på denna grund går det att slå domstolen på fingrarna. Avgörandet är helt i linje med den politiska viljan.

Lagstiftningen är dessvärre bara en del i pusslet och det finns betydligt mer att göra för att fler ska kunna ställas inför rätta.

Straffet för våldtäkt behöver skärpas. Riksdagen har uppmanat regeringen att skräpa minimistraffet till tre års fängelse, från dagens två. Det är ett klokt förslag som den feministiska regeringen borde anamma.

Rimligtvis innebär det att minimistraffen för mindre grov våldtäkt och oaktsam våldtäkt också skärps. I det aktuella fallet dömdes mannen till åtta månaders fängelse och det är som domstolen uttrycker sig ”påtagligt över straffminimum för brottet”.

Det räcker inte heller att tillföra mer resurser till polis och åklagare om domare går på knäna. Polissatsningar riskerar att bli verkningslösa och flaskhalsar kommer oundvikligen att uppkomma om det saknas ett helhetsperspektiv. Våldtäktsärenden ska varken läggas på hög på polisstationen eller i domstolen.

Högsta domstolens avgörande är trots allt en dom i tiden och ett mycket viktigt sådant. Det är en triumf för den nya sexualbrottslagstiftingen, men varför nöja sig där?

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.