Ekoturism på diktaturens villkor

Ledare Artikeln publicerades

Naivt att skilja på handel och politik i relationen till Kina.

Även i regionala näringslivsprojekt finns skäl att fundera över den kinesiska marknadskommunismen.
Foto: Skärmdump.
Även i regionala näringslivsprojekt finns skäl att fundera över den kinesiska marknadskommunismen.

Den småländska handeln med Kina går en strålande framtid till mötes: livsmedel, ekoturism och digitala tjänster är allihop områden som enligt Småland China Support rymmer en stor potential. Kina importerar redan mest livsmedel i världen och antalet kinesiska turister till Småland har fördubblats det senaste året, så det handlar om betydande värden.

I en annan ände av samhällslivet låter det helt annorlunda. Kinesiska myndigheter har kidnappat den svenske medborgaren Gui Minhai, som nu har förts fram för att anklaga den svenska regeringen för att använda honom som en schackpjäs för att skapa problem för Kinas ledning. Utrikesminister Margot Wallström kallar agerandet ”mycket allvarligt”.

Och i ett tredje sammanhang låter på ytterligare ett annat sätt. Där varnar Säpo och experter från Totalförsvarets forskningsinstitut för kinesiska investeringar. ”Den svenska staten är naiv på många sätt. Sverige har varit helt oförberett och inte haft någon struktur för hur vi ska möta kinesernas agerande”, säger John Rydqvist, forskningsledare på FOI, till Svenska Dagbladet.

Om kritiken mot den kinesiska kommunistregimens bristande respekt för mänskliga rättigheter har funnits med länge, är sistnämnda farhågor desto nyare. Inte bara Donald Trump utan också europeiska ledare som Emanuel Macron, Theresa May och den tyske utrikesministern Sigmar Gabriel har alla uttryckt skepsis för det kinesiska sättet att bedriva internationella relationer - synpunkter som dessvärre har hamnat helt i skymundan när allt intresse har riktats mot USA:s president själv.

Kritiken är grundläggande. Till det kommunistiska systemets egenart hör att det genomsyrar allt, handelspolitiken och infrastrukturinvesteringarna likaväl som den alltmer aggressiva säkerhetspolitiken. Denna aktör bemöts nu med en kombination av handelspolitisk inställsamhet, rättighetsretorik huvudsakligen ägnad för den svenska väljarkåren och säkerhetspolitisk blåögdhet. En strategi är detta inte.

När nu medvetandet om att det kinesiska näringslivet inte är fritt och att Kina inte investerar i Europa för ros skull har vaknat i omvärlden, vore det märkligt om inte motsvarande uppvaknande skulle ske också i Sverige. Och då inte bara på det nationella planet, utan också på regional nivå. Småland China Support, även känt som Smålands Shanghaikontor, är en verksamhet som bedrivs med skattemedel av Regionförbundet i Kalmar län och Region Kronoberg.

Det är sant att det finns stora möjligheter för småländska företag i ett djupare handelsutbyte med Kina och att varken stat eller näringsliv kan undgå att förhålla sig till den nya supermakten - men lika sant är att relationen mellan demokrati med ett fritt näringsliv och ett system byggt på marknadsleninism aldrig kan bli jämlik eller förtroendefull.