Egyptens omvända militärkupp

Ledare Artikeln publicerades

Presidenten har gjort en statskupp. Så kan man beskriva det som har hänt i Egypten.

Många började tro att den egyptiska revolutionen hade kommit av sig. President Mubarak hade visserligen avsatts. Men det mäktiga militärrådet behöll sin dominerande roll i landets ledning. Generalerna bestämde att den folkvalde presidenten Muhammad Mursis makt skulle begränsas. Få trodde att han var stark nog att spjärna emot. Han blev det muslimska brödraskapets presidentkandidat när favoriten föll bort.

Överraskande för alla genomförde president Mursi sin kupp i söndags. I ett enda drag avskedade han militärrådets ordförande och starke man, som i 30 års tid varit Mubaraks förtrogne. Den 76-årige generalen Muhammad Tantawi fick avsked, hedersbetygelser och en betydelselös reträttpost. Landets överbefälhavare och de tre försvarsgrenscheferna gick samma öde till mötes. De ersattes med militärer utan politiskt inflytande.

Den snabbt genomförda kuppen tycks ha tagit militäretablissemanget med överraskning. Det gjorde inget motstånd. President Mursi passade på tillfället, då generalernas anseende var lågt. Nyligen dödades 16 egyptiska soldater i ett bakhåll på den oroliga Sinaihalvön.

    Om kuppen har lyckats betyder det att ”Egypten har tagit första steget mot ett helt nytt politiskt system, okänt hittills i det moderna Mellanöstern”. Så skriver den kunnige Nathan Shachar i Dagens Nyheter. Konsekvenserna är inte bara politiska. Det styrande militärrådet SCAF har också varit en ekonomisk maktfaktor, som ägt och kontrollerat en betydande del av det egyptiska samhället. Egyptens ekonomi kan ha öppnats för halsbrytande förändringar, skriver Shachar.

    Förhoppningarna från Tahrirtorget blommar upp. De liberala krafterna bör vara starka nog att hindra president Mursi från att tillskansa sig ännu större egen makt. Han har nu det avgörande inflytandet över arbetet med landets nya grundlag. Han måste i det arbetet sätta det muslimska brödraskapet på plats. Bara så kan Egyptens utvecklas i demokratisk riktning.