Digitalisera gärna vården men med förnuft

Daniel Braw Artikeln publicerades

Vårdbesök på nätet riskerar att leda till kostnadsökningar, inte besparingar.

Om tio procent av alla läkarbesök skulle ske digitalt i stället för på vårdcentraler skulle två miljarder kronor skulle sparas årligen i Sverige. Det är inte konstigt att sådana argument slår igenom i ett läge när kostnaderna för sjukvård stiger och tillgängligheten uppvisar brister. Ingen vill heller vara emot det digitala, e-hälsan, och framstå som en stofil.

Men erfarenheter bör väga tyngre än trender. Och erfarenheten i Stockholm är att digitala doktorstjänster varken sparar pengar eller avlastar vården. "De skickar hit patienter som de själva inte klarar av", säger chefen på en vårdcentral i huvudstaden till Dagens Nyheter. Följden blir längre väntetider och mer missnöje.

Det borde inte förvåna. Redan rådgivning per telefon, som i dag framstår som urmodig, har haft den effekten. En studie från Örebro förra året visade att de flesta akutbesök hade föregåtts av någon vårdkontakt. Patienterna sökte i 30 procent av fallen för att de hade blivit hänvisade till akuten av 1177. Samtidigt var dessa fall medicinskt sett mindre allvarliga. "Detta skulle kunna uttolkas som att telefonhänvisning på systemnivå överutnyttjar akutmottagningen", skrev forskarna.

I budgetriktlinjerna från Alliansen i Kalmar läns landsting görs en koppling mellan digitalisering och ökad tillgänglighet, samtidigt som ambitionen är sänkta kostnader. Erfarenheten visar att resultatet kan bli det motsatta.