Ledare

Det LO gör är alltid rätt

Ta bort tidsgränsen för sjukpenningen, kräver socialdemokraterna nu i kampanjen mot regeringen. Då är det tänkvärt att ta del av det bloggaren Den hälsosamme ekonomisten anmärker – nämligen att det var LO som först av alla ville in föra en sådan gräns.

Ledare

Och det krav på ett bortre parentestecken för ersättningen som fanns med i rapporten Sjukas rätt till stöd, från 2005, togs sedan upp och fördes vidare av Anna Hedborgs socialförsäkringsutredning, från året därpå.

Men det är ju naturligtvis skillnad om socialdemokrater eller borgerliga föreslår samma sak. I alla fall för en socialdemokrat.