Det går inga busslaster till Stockholm längre

Ledare Artikeln publicerades
Inflyttningen av högutbildade till Stockholm är snarare i taxiformat än i bussformat.
Foto:TT
Inflyttningen av högutbildade till Stockholm är snarare i taxiformat än i bussformat.

En felaktig bild av urbaniseringen leder till dåligt självförtroende och felaktiga beslut.

Så här brukar det låta: Ungdomarna och de högutbildade söker sig till huvudstaden för att arbeta. Sverige har Europas snabbaste urbanisering. Stockholm växer med motsvarande två SL-bussar per dag. Och slutsatsen blir enkel att dra. Resten av landet är dömt att spela en alltmer perifer roll.

Det finns dock ett problem med denna bild, och det är att den överhuvudtaget inte stämmer. Som Arvid Lindqvist, analyschef på fastighetsrådgivningsföretaget Catella, påpekade vid ett seminarium i Visby är inflyttningen av inrikes födda i arbetsför ålder till Stockholms län idag minimal: det rör sig om några tusen personer. Nästan hela tillväxten av befolkning i arbetsför ålder utgörs av utrikes födda, varav många med låg utbildning och låga inkomster.

I den mån det sker en urbanisering, sker den istället till regionstäder. Det är, mot bakgrund av bostadskostnader och krångel i vardagen, inte värt att flytta till Stockholm.

    Den omedelbara slutsatsen av detta är att det något ängsliga förhållningssätt till flyttmönster som kan noteras i mindre städer bör ersättas av ett betydligt större självförtroende. Urbaniseringen är en trend men ingen naturlag, som det formulerades vid seminariet. Det är inte så att den "kreativa klassen" måste lockas tillbaka från "superstäderna".

    Den andra slutsatsen är att den demografiska felbedömningen ger skäl till ekonomisk oro. I Stockholm pågår nu en veritabel byggrusch som enligt Lindqvists beräkningar omfattar 25 000–30 000 nya bostäder per år under de kommande åren. Det motsvarar möjligen ett behov, men knappast någon betalande efterfrågan – de nyproducerade bostäderna kommer med stor sannolikhet att vara utom räckhåll för de inflyttande. Bostadsbrist kan mycket väl samexistera med tomma lägenheter.

    När lägenheter inte längre går att sälja eller hyra ut väntar en snabb neddragning av byggandet, som i sin tur påverkar jobb och tillväxt. Som förre statssekreteraren för bostadsfrågor Ulf Perbo har skrivit: "Läget på bostadsmarknaden är obehagligt likt det som skapade den svenska 90-talskrisen.

    Och allt detta till följd av en felaktig uppfattning om urbaniseringens kraft och omfattning.