Det finns enkla jobb men inga sökande

Ledare Artikeln publicerades

Arbetsförmedlingen misslyckas med matchningen trots goda förutsättningar.

Många arbetsgivare uppger att de inte ställer några särskilda utbildningskrav när de rekryterar.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Många arbetsgivare uppger att de inte ställer några särskilda utbildningskrav när de rekryterar.

3,5 miljarder kronor kostade Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet under 2018. Det var en miljard mer än 2017. Ändå var det bara marginellt fler arbetsgivare som fick tillräckligt med arbetssökande via Arbetsförmedlingen för att kunna anställa. Precis som tidigare år var det en minoritet av arbetsgivarna som ansåg att Arbetsförmedlingens service bidrar till en snabbare eller bättre rekryteringsprocess. Vad är det som händer?

I en ny granskning ger Riksrevisionen en del av svaret. Arbetsförmedlingens arbete med matchning är omfattande och prioriterat, men knappast fokuserat. Det finns centralt framtagna metoder, som dock verkar vila på ett svagt kunskapsunderlag och vars effektivitet inte har utvärderats. I viss utsträckning verkar de inte ens ha prövats, eftersom arbetsförmedlare uppger att de har utvecklat sina egna metoder vars effektivitet inte heller utvärderas.

Tittar man på objektiva faktorer och inte upplevelser av myndighetens service, finner man få tecken på att verksamheten fungerar särskilt väl. Den genomsnittliga rekryteringstiden har ökat. Den genomsnittliga arbetslöshetstiden har ökat. Andelen övergångar till arbete har minskat.

I rättvisans namn ska samtidigt sägas att Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag är svårt. Drygt tre fjärdedelar av de inskrivna arbetslösa under 2018 var personer som saknar gymnasieutbildning, är födda utanför Europa, har en funktionsnedsättning och/eller är 55 år och uppåt. Arbetsförmedlingen får ägna allt mer resurser bara åt att hjälpa människor att söka jobb. Kostnaden för det som kallas tjänster för att söka arbete ökade var en hel miljard större 2018 än 2017. En fjärdedel av myndighetens personella resurser ägnades åt saken.

Men det gör egentligen frågan om huruvida Arbetsförmedlingen arbetar på rätt sätt ännu mer akut.

Och utvecklingen på arbetsmarknaden är samtidigt mer gynnsam för matchning än på länge. Arbetsgivare har undan för undan sänkt sina krav. Detta har Arbetsförmedlingen själv visat i en rapport: av de 370 000 korttidsutbildade som förvärvsarbetade under 2016, var det 236 000 personer som hade yrken som normalt kräver gymnasieutbildning.

Medan den politiska diskussionen om hur fler enkla jobb ska skapas pågår, finns en betydande potential för att ta tillvara de arbetstillfällen som redan finns. Det finns enkla jobb, men inte tillräckligt många som söker dem.

I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät, som visar att vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas, uppger också många arbetsgivare att de inte ställer några särskilda utbildningskrav. Faktiskt är detta alternativ lika vanligt som att man kräver högskoleutbildning. Inom den viktiga besöksnäringen är det en majoritet av arbetsgivarna som uppger att de inte ställer några särskilda krav.

Men det är som om det inte riktigt har gått fram att personer som befinner sig långt från den svenska arbetsmarknaden sannolikt saknar egen erfarenhet av hur man lyckas på denna arbetsmarknad. Då uteblir den mest grundläggande hjälpen till de arbetssökande: att hålla sig synliga för arbetsgivare genom uppdaterade och fullständiga cv:n, att söka relevanta jobb och att skriva begripliga ansökningsbrev.

I strävan efter att lyckas med det komplicerade misslyckas Arbetsförmedlingen och Sverige med det allra enklaste.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.