Den ljusnande framtid är vår?

Ledare Artikeln publicerades
Omstarten ligger framför allt i egna händer.
Foto:Roger Carlsson
Omstarten ligger framför allt i egna händer.

Arbetet med att möta OKG:s nedläggning har fått en bra start. Men vänta inte någon större hjälp från regeringen.

Vi har haft en oerhört bra period, sade Oskarshamns kommunalråd Peter Wretlund (S) på ett allmänt möte om kommunens framtid. Det var en kväll för tio månader sedan i en samlingslokal i det lilla samhället Figeholm. Då hade det som länge ansågs omöjligt blivit slutgiltigt sedan en tid– ägarna till OKG:s kärnkraftverk stängde två av tre reaktorer.

Den långsiktiga säkerheten som OKG setts som ett löfte för byttes snabbt mot osäkerhet. Och frågan är då som nu; vad händer efter nedläggningen? Är den goda perioden slut?

Konsekvenserna av nedläggningen och uppsägningarna på OKG riskerar dessutom att bli kännbara långt utanför kommungränsen. Industrin i Oskarshamn är en motor för hela Kalmar län.

Hur situationen ska hanteras börjar dock sakta klarna. En strategigrupp har tillsatts för att möta OKG-varslen, projektet går under namnet Craftsamling 2.0. Till samordnare har kristdemokraten Sven Gunnar Persson utsetts. Persson kommer närmast från tjänsten som folkskolerektor i Oskarshamn och har en diger meritlista. Han var samordningssekreterare i Bildt-regeringen, Kristdemokraternas partisekreterare och därefter riksdagsledamot fram till år 2008. Med erfarenheten från maktens korridorer framstår Sven Gunnar Persson som en god rekrytering. Han kan platsen och vet hur politiska processer fungerar.

Craftsamling 2.0 har även tagit ett brett anslag när det gäller att bemöta situationen. Att få en ny större industri till Simpevarpshalvön eller att etablera en specialiserad företagspark är två spår. Två andra är att få statliga arbetstillfällen till kommunen eller infrastruktursatsningar.

Det är förståeligt att det finns hopp om att regeringen ska visa sig välvilligt inställd till att ge ett statligt krispaket med satsningar på exempelvis jobb, infrastruktur och utbildning. Argumenten för att regeringen bör agera är flera. Dels var det regeringens energipolitik som drev på nedläggningen. Sedan är det snart valår. Den socialdemokratiskt styrda regeringen som vill värna kvalificerade svenska jobb har svårt att behålla trovärdigheten om de driver bort just sådana arbeten, dessutom från en kommun som styrs av samma parti.

Samtidigt är det farligt att hoppas för mycket på att valet ska erbjuda några mirakel. Snarare kanske Socialdemokraternas rikspolitiker vill hålla strålkastarljuset borta från vad de åstadkommit i Oskarshamn.

I stället bör arbetet fortsätta brett och utan för stor tilltro till regeringen. Alla goda idéer bör tas tillvara och det är positivt att Craftsamling 2.0 undersöker många möjligheter, så som livsmedelsproduktion, batterifabrik, vätgasproduktion och datacenter på Simpevarpshalvön.

Men kanske behövs också en delvis mental omställning. När en säker arbetsgivare kraftigt minskar arbetsstyrkan krävs nya idéer. Pionjärandan som en gång byggde Sveriges första kommersiella kärnkraftverk – OKG:s reaktor 1 – i Simpevarp behövs åter på halvön. Attraheras nytänkare inom rätt område kan framtiden bli fortsatt god.