De grönas kris är inte demokratins

Daniel Braw Artikeln publicerades

Det låga förtroendet för MP är en följd av egna tillkortakommanden.

Miljöpartiet har det inte lätt: enligt sammanvägningen av olika opinionsmätningar ligger partiet under fyraprocentsspärren till riksdagen, och allmänhetens förtroende för språkröret Gustav Fridolin är lägre än förtroendet för alla andra partiledare. Planen på att bli tredje största parti i svensk politik framstår som helt överspelad.

I en intervju med tidningen ETC har Fridolin dock en förklaring till sammanklappningen: "Hela politiken är i en förtroendekris. Någon sa – men det här är inga siffror jag kollat – att det inte finns någon partiledare som ligger på samma förtroendenivåer som vi låg på tidigare."

Detta hade dock kunnat kollas, och ganska enkelt därtill. SOM-institutet mäter graden av partiövertygelse, politiskt intresse, upplevd möjlighet att påverka politiken, nöjdhet med demokratin i Sverige och förtroende för svenska politiker.

    Inte i något fall noterar mätningarna några markanta förändringar som skulle rättfärdiga talet om en allmän förtroendekris. Alla siffror är stabila eller svagt positiva.

    Vad som däremot skadar förtroendet för MP är partiets självpåtagna roll som opposition inom regeringen, framför allt i migrationspolitiken.

    Fridolin menar att "människor kan förstå också svårare sammanhang", men sammanhanget är dock att MP inte står för den otacksamma politik som socialdemokraterna och till och med den borgerliga oppositionen får ta ansvar för.