Dags att ta lärdom av Borgholm

Martin Tunström Artikeln publicerades

Kalmar län fortsätter att ligga under riksgenomsnittet när det gäller företagandets andel av befolkningen, visar uppdaterade data från Svenskt Näringsliv.

Självklart går det inte att ändra på historiska förutsättningar. Länets näringsliv har länge präglats av ett antal större industrier - jämför exempelvis med Jönköpings län som haft ett mer diversifierat företagande. Vanligen är också nyföretagandet lågt i denna typ av industrikluster.

Men i dag måste siffrorna oroa. Oskarshamn har på grund av de starka industrierna och OKG en av landets starkaste skattekrafter, men samtidigt ett kyligt företagarklimat. Det försvårar den omställning som nu väntar på den lokala arbetsmarknaden.

Med tanke på att två av kommunerna i länet, Torås och Högsby, hör till dem med allra lägst skattekraft i Sverige är företagarfrågor helt avgörande för framtiden.

Kalmar län är som alltid mångfacetterat. Tittar man över Kalmarsund från Oskarshamn ser man också Borgholms kommun med en hög andel företagare i befolkningen, även i en nationell jämförelse. De politiska kulturerna är så nära, men ändå så långt borta från varandra. En given fråga för oppositionen i kommuner med svagt företagsklimat måste vara att resa frågan varför grannkommunen lyckas så mycket bättre. Kan industrikommunen Mönsterås lyckas med företagsklimatet borde det vara möjligt också för Oskarshamn. Kan Borgholm borde också andra kunna.