Brev till ledarsidan: Svårt att vara neutral i en konflikt

Ledare Artikeln publicerades

Annika Borg har skrivit en artikel i Barometern-OT med titeln ”Röstfiske i grumliga vatten” (24 juli). I artikeln kritiserar hon en imam, mig, för mina Facebookuppdateringar i samband med Israel-Palestinakonflikten.

Annika Borg har skrivit en artikel i Barometern-OT med titeln ”Röstfiske i grumliga vatten” (24 juli). I artikeln kritiserar hon en imam, mig, för mina Facebookuppdateringar i samband med Israel-Palestinakonflikten.
Hon menar att jag inte tillräckligt snabbt har markerat att det är fel att hetsa mot andra folkgrupper när andra har skrivit kommentarer till de artiklar jag lagt upp på min Facebooksida. Det är svårt att vara neutral i en konflikt och det är svårt att svara balanserat när svenskan, både hos mig och många av dem som skriver på min sida, är bristfällig.
Annika och jag har våra sympatier på olika sidor i konflikten och ser därför många saker ur olika perspektiv. Men jag vill här, liksom jag gjort i många sammanhang, kraftigt ta avstånd från den antisemitism som jag ser finns i mångas kritik mot staten Israel. Vad gäller Hamas metoder, finns det en del som ser deras handlingar som terrorhandlingar, och det finns andra som ser deras metoder som ett självförvar, ja enda vägen ur ett förtryck.

Jag jobbar självklart för dialog, fred och rättvisa, men fredsarbete betyder inte att man inte får vara kritisk. Jag har kritiserat Israels beteende mot palestinierna i Gaza, och anser att det som pågår nu är brott mot folkrätten. Det är terror som drabbar en civil befolkning. Israel är den starkare parten och måste ställas till svars för sina metoder.
Jag följer med stor oro och sorg utvecklingen av det som sker just nu i Gaza och erkänner att ”besinning och försoning verkar långt borta”. Jag växte upp i Jordanien med en inkluderande människosyn som samtidigt hävdade alla människors lika värde och rättigheter. Jag har genom min religion uppmuntrats till dialog med alla men samtidigt lärt mig att stå upp mot förtryck, orättvisor och extremism.

Othman Al Tawalbeh
Muslimsk teolog, imam och samhällsdebattör