En bra politik behöver ingen bonus

Ledare Artikeln publicerades

Istället för att skapa en grogrund för att riktiga jobb ska kunna växa fram försöker regeringen snygga till arbetslöshetsstatistiken inför valet genom statsbidrag.

Jobben matchar inte arbetskraften. Det vill regeringen lösa genom att skapa jobb som passar utbudet och ger bland annat 2 894 575 kronor i bonus till Kalmar kommun för cirka 40 extratjänster och 1 148 927 kronor till Oskarshamn för cirka 16 tjänster. Totalt lägger regeringen 500 miljoner kronor på bonus för extratjänster i landets kommuner och landsting.

Barnomsorg är ingen praktik.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Barnomsorg är ingen praktik.

Extratjänsterna riktas till de som står långt ifrån arbetsmarknaden eller är nyanlända. Kommunerna i Kalmar län tilldelas över 10 miljoner kronor om de anställer 209 personer. Utöver det svarar staten för hela lönen och arbetsgivaravgifterna i upp till två år.

Att försöka få in dessa personer i arbete är en god ambition, men äldrevård är ingen praktik. Det är inte heller skola, barnomsorg eller sjukvård. Äldre, barn och sjuka har rätt till kvalificerad personal och får inte utnyttjas i syfte att trycka ner arbetslöshetsstatistiken inför valet. Det krävs resurser och tid att lära upp personer som kanske saknar både utbildning och goda kunskaper i svenska. Därmed är det inte alls självskrivet att resultatet blir ökad kvalitet i verksamheterna.

Även upplägget i sig är märkligt. Att staten bestämmer hur många och vilken typ av jobb som ska finnas och vad de ska kosta liknar planekonomi. Om välfärden ska klaras krävs att riktigt värde skapas. Annars finns inget att fördela.

Kommunerna har så här långt inte visat någon entusiasm för extrajobben och finansminister Magdalena Andersson (S) har själv tillstått att det hittills har gått trögt. Därför ger regeringen nu en extra bonus till kommunerna på 70 000 kronor för varje person som de anställer. Dessa pengar får kommunerna använda helt fritt utan krav på motprestation.

Riktade statsbidrag ges normalt för att öka kvaliteten i välfärden. Exempelvis genom en kömiljard för att minska köerna inom vården eller genom insatser som stärker skolan. Men nu använder regeringen statsbidrag för att förmå kommuner att genomföra sin egen politik och för att pressa ner arbetslösheten inför valrörelsen. Att därutöver påstå att detta görs för att stärka skola, vård och omsorg är att gå händelserna i förväg, eftersom det är långt ifrån självklart att det blir resultatet.