Biografdöden på landet

Ledare Artikeln publicerades
Vad händer med de mindre biograferna när momsen höjs?
Vad händer med de mindre biograferna när momsen höjs?

Landsbygdens biografer drabbas när Miljöpartiet bestämmer över filmpolitiken.

I våras meddelade kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) att regeringen ska skrota det femtio år gamla filmavtalet. Det innebär att staten tar ett helhetsansvar för filmpolitiken och använder Svenska Filminstitutet som verktyg för att förverkliga den. Omorganiseringen av den svenska filmpolitiken ska landets biografer finansiera genom höjd moms till 25 procent från dagens sex procent.

Calle Nathanson, VD för Folkets Hus och Parker, menar att förslaget kommer att slå hårt mot de små biograferna ute i landet. Det finns en risk att flera biografer måste stänga om de inte får full momskompensation (SVT 8/5) . Det enda som meddelats av Bah Kuhnke är att "de ekonomiska medlen till svensk film inte kommer att minska". Någon kompensation för den höjda momsen har inte utlovats. Det ligger i Miljöpartiets linje att införa mer centralstyrning, och lägga notan på landsbygden.

De största föreningsdrivna aktörerna i Sverige är Folkets Hus och Parker, Folkets Bio samt Våra Gårdar. En del av de föreningsdrivna biograferna betalar moms, andra inte. Bland de biografer som kan komma att drabbas av momshöjningen finns bland annat Folkan bio i Nybro, Centrum bio i Löttorp, Mönsterås Bio, Bio aulan i Mörbylånga och Vissefjärda bio.

Besökarna kommer att tvingas betala mer för filmerna som visas för att finansiera momshöjningen. Det riskerar att fler väljer bort den vita duken till förmån för betal-TV och nedladdning. Om färre väljer att gå på bio kommer flertalet biografer behöva lägga ner. Det är i sin tur förödande för svenssk film som får en stor del av intäkterna från biovisningar.

Bakgrunden till förslaget uppges vara att stödet för lansering och spridning av film på bio i hela landet ska utvecklas i syfte att öka utbudet av film som annars sällan visas. Det spelar dock mindre roll om det finns fler filmer att visa - när det inte finns några biografer kvar att visa dem på.

Bah Kuhnke visar också sitt främlingskap för små biografers villkor då hon menar att påverkan på biobiljettens pris är liten med momshöjningen, eftersom den så kallade biografavgiften på 10 procent samtidigt avskaffas. Idag är dock flera biografer befriade från att betala den åsyftade avgiften. Det gäller bland annat samtliga av Våra Gårdars 50 biografer. Det är också bara en del av biograferna kopplade till Fsolkets Hus och Parker som sedan tidigare betalat biografavgift. För resterande små biografer på mindre orter innebär det nya förslaget väsentligt ökade kostnader.

Såväl små biografer som biobjässen SF Bio har motsatt sig momshöjningen. I sina remissvar meddelade den ideella föreningen Kiviks bio att de är emot förslaget på höjd moms, eftersom ett lågt biljettpris är en förutsättning för bions existens. Centralstyrning är inte rätt recept för en redan utsatt sektor.

Tillgänglig kultur till rimliga priser är särskilt viktig på orter som inte har lika stora underlag för besökare som storstäderna. Konst och kultur behöver inte centralplaneras och fördyras. Bättre villkor för kulturskapare och distributörer är däremot vikigt för en levande landsbygd.