Behovet av levande historia är större än någonsin

Ledare Artikeln publicerades

Myndigheten Forum för levande historia har nu så många uppgifter att kärnuppdraget har glömts bort.

Att myndigheter får större mandat och vidare uppgifter med tiden är ingen ovanlighet, men Forum för levande historia har nu så många och så spridda uppdrag att själva syftet – att sprida kunskap om Förintelsen – håller på att trängas ut. I en granskning från Statskontoret säger en av de personer som har intervjuats att myndigheten "har fått ett lapptäcke av uppdrag som har lagts bredvid varandra".

Den rödgröna regeringen, som på andra områden har gjort ett handfallet intryck, har när det gäller Forum för levande historia utvecklat en anmärkningsvärd energi. Myndigheten har fått en lång rad tillfälliga uppdrag, exempelvis utbildningsinsatser om rasism riktade till samer. Den ska också vända sig till ett antal utvalda yrkesgrupper, socialarbetare och poliser bland andra. Och den ska samordna andra aktörers arbete, en för myndigheten för roll. Regeringens styrning har enligt Statskontoret resulterat i splittring, kortsiktighet och osäkerhet.

Detta är naturligtvis klandervärt i sig, och hade varit det för styrningen av vilken myndighet som helst. Men Forum för levande historia är något mer än en allmän myndighet. Som kunskapsmyndighet i frågor om Förintelsen har den ett mer angeläget uppdrag nu än någonsin. Varför? Som på så många andra samhällsområden är det kopplat till migration och integration. Insikten kanske inte har slagit igenom riktigt ännu men det finns numera en stor andel av befolkningen som inte har en västerländskt centrerad historieuppfattning. Nazismen och dess förbrytelser, som kan tyckas vara fast förankrade i det allmänna historiemedvetandet, har milt uttryckt inte alls samma tyngd i låt säga det syriska skolsystemet.

Till detta kommer att det i Mellanöstern i anslutning till den israelisk-palestinska konflikten har uppstått en mängd konspirationsteorier om judiskt inflytande. I den logiken har naturligtvis faktum att judarna utsattes för 1900-talets värsta förbrytelse aldrig accepterats.

Sveriges lärare har knappast förmågan att på egen hand hantera risken för att sådana attityder sprider sig till elever. Forum för levande historias kärnuppgift och syfte är mer aktuella än någonsin.

Men i just detta läge splittras myndighetens arbete upp på kortsiktiga tillfälliga uppdrag.