Barometern sprider alternativa fakta om dödshjälp

Ledare Artikeln publicerades

Barometerns ledarsida argumenterar med Trumpmetoder i dödshjälpdebatten, skriver läkaren och styrelsesuppleanten i föreningen Rätten till vår död, Gunnar Hagberg.

När jag läste Barometerns ledare i måndagens tidning (20/2) om dödshjälp kunde det inte hjälpas att Trump och hans snedvridna sätt att beskriva verkligheten kom för ögonen.

Först några faktafel.

Det kan omöjligen ha undgått den erfarne ledarskribenten var RTVD – Rätten Till en Värdig Död står i fråga om den palliativa vården. Vi vill precis lika mycket som någon annan att den palliativa vården skall byggas ut och förbättras. Men det kommer alltid att finnas en mindre andel patienter i livets slutskede, där plågorna och den förlorade värdigheten inte kan lindras tillräckligt med en aldrig så bra palliativ vård. Detta vet jag med bestämdhet av egen erfarenhet och på grundval av ett stort antal vittnesbörd av anhöriga som fått bevittna svåra lidanden under en kär anhörigs sista tid. Dokumenterat t ex i Claes Brittons bok Min mamma är död.

I Barometerns värld är en majoritet av ”väljarna” för dödshjälp, medan en ”överväldigande majoritet” av läkarkåren är emot. I många opinionsundersökningar under senare år anser 70-80 procent (överväldigande majoritet om man så vill) av Sveriges vuxna befolkning att dödshjälp bör införas. I den enda undersökning jag känner till av läkarnas inställning är 36 procent för, medan 39 procent är emot och 25 %procent har inte tagit ställning. Har Barometern tillgång till andra undersökningar som styrker hans påstående vill jag gärna veta detta. Att Läkarförbundets ordförande spred samma felaktigheter i sin Brännpunktsartikel (SvD 3/2) ökar förstås inte förtroendet för vår fackliga organisation, men till god journalistisk sed hör att man efterforskar fakta och inte sprider ”alternativa fakta”. Jag tror för min del att en majoritet av läkarna tycker det att dags att införa dödshjälp, men det har jag ingen undersökning som stödjer.

Ledarsidan för en diskussion om medicinsk etik och ifrågasätter självbestämmandet. Inom medicinsk etik är patientens rätt att själv bestämma oerhört central – kanske den viktigaste medicinsk-etiska frågan. Jag kan aldrig tro att Barometern vill återgå till det paternalistiska system som rådde förr i världen, där läkaren själv bestämde utan att rådfråga patienten. Ett annat påstående är att läkarens och hela vårdens uppdrag ifrågasätts om dödshjälp införes. För drygt 40 år kämpade läkare och övriga samhällsbevarare mot den fria aborten. Idag görs 36 000 aborter och det råder stor enighet att låta kvinnan själv bestämma om ett spirande liv skall tas bort. Till och med KD har accepterat detta.

Om en svårt sjuk och plågad människa, som vet att livet ändå är slut inom de närmsta veckorna på egen begäran får ett läkemedel utskrivet, så att hen kan avsluta sitt lidande på ett värdigt sätt omgiven av sina kära, är detta en fullgod etisk, human handling. Att påstå att detta vänder ”upp och ner på de idéer som idag hela vården baseras på” verkar helt verklighetsfrämmande och tyder på bristande empati.

Jag delar Barometerns uppfattning att ingen läkare skall mot sitt samvete behöva skriva ut ett läkemedel som påskyndar döendet. Det kommer alltid att finnas empatiska läkare som vill göra sin patient en sista tjänst.

Gunnar Hagberg

f.d. överläkare

Växjö

Styrelsesuppleant i Rätten till vår död

Svar: För att vinna debatten anklagas vi för att driva Trumpagenda. Vi kan notera att det är vi som har fakta på vår sida. Det är andra som sprider postsanningar.

Undersökningen vi refererar till gällande läkarens syn på "dödshjälp" kommer från Karolinska Institutet och omnämndes i tidningen Medicinsk vetenskap 3/2013 sidan 28. Två tredjedelar av läkarkåren uppges vara emot läkarassisterat självmord.

Ledarredaktionen