Att vara målvakt är ingen rättighet

Daniel Braw Artikeln publicerades

Lagskärpningar mot så kallade bilmålvakter krävs.

I Malmö ägs var tionde personbil av en så kallad målvakt, en skenägare som tar betalningsansvar för alla skatter och avgifter men som inte använder fordonet (och heller aldrig betalar). Mot denna laglöshet, som naturligtvis också förekommer i andra städer, har polisen hittills haft alltför svaga metoder. Så länge bilarna står rätt parkerade kan de inte beslagtas.

Logiskt vore en gräns för hur många bilar en privatperson får äga, i synnerhet en person med stora skulder. Ännu sätter sig S emot, med hänvisning till "äganderätten". Målvaktskapet är dock en förvrängning av äganderätten: det är ett ägande utan ansvar.