Antiliberala liberaler vill styra samfunden

Ledare Artikeln publicerades
Björn Brändewall fick ombuden på Liberalernas landsmöte med sig på ett förslag som inskränker samfundsfriheten i Sverige.
Foto:Johanna Eriksson
Björn Brändewall fick ombuden på Liberalernas landsmöte med sig på ett förslag som inskränker samfundsfriheten i Sverige.

Ett av liberalernas allra första beslut vittnar om en bristande respekt för samfundsfriheten. Vad som var en vinst för Kalmarpolitikern Björn Brändewall är en förlust för kyrkor och civil samhälle.

I liberalernas alldeles egna form av liberalism ryms inte ett pluralistiskt och autonomt civil samhälle. I varje fall inte när det gäller samfunden.

På Liberalernas landsmöte i Stockholm -påpassligt hållit i den lagstiftande församlingens lokaler - kördes partiledningen över i vigselfrågan. Kalmarombudet Björn Brändewall vann gehör för sitt yrkande om att alla präster och pastorer ska tvingas viga enkönade par.

Något reellt problem finns inte att tala om. Inom Svenska kyrkan har varje kyrkoherde ansvaret att tillse att hbtq-par kan vigas precis som man-kvinna par. Det fanns aningar om att prästers så kallade väjningsrätt - att ha rätten att neka enkönade vigslar - skulle leda till rättsliga processer där kyrkorna till slut skulle fråntas denna myndighetsutövning på delegation. Men så har inte skett. Systemet fungerar. Ingen har talat om diskriminering av hbtq-personer.

    Men i ett pluralistiskt samhälle måste man också våga "gilla olika". Uppfattningen att äktenskapet är könsneutralt har bara några få år på nacken. I merparten av världens stater är äktenskapet en förening mellan man och kvinna.

    Självfallet vore det legitimt att avskaffa samfundens vigselrätt ungefär som i Frankrike där alla vigslar sker i stadshuset och där samfunden kan välsigna kontraktet. Även om många andra aktörer som fackföreningar också likt kyrkan i Sverige driver myndighetsutövning på delegation.

    Men det är inte civiläktenskap utan vigselplikt som Liberalerna förespråkar. Därmed blandar man sig i frågor som faktiskt rör samfundens bibelsyn och inre liv. Frågan är nu hur de liberaler som är valda i kyrkliga beslutsorgan ska hantera. Deras egen nomineringsgrupp har inte rest liknande krav. Kommer de att följa sina samveten eller det sekulära landsmötets beslut?

    Länge var Folkpartiet den naturliga politiska gemenskapen för många aktiva i frikyrkorna. Signalerna från landsmötet 2015 är att Liberalerna inte är de frisinnades parti.