Allt är gymnasielagens fel

Ledare Artikeln publicerades
Centerpartiet röstade för den undermåliga gymnasielagen.
Foto: AKVELINA SMED/TT
Centerpartiet röstade för den undermåliga gymnasielagen.

Att ensamkommande inte har rätt till boende stod klart redan innan lagen trädde i kraft.

De 9 000 ensamkommande som omfattas av gymnasielagen har ingen avundsvärd ställning i samhället. Men problemet är inte att gymnasielagen för tillfället inte tillämpas fullt ut, utan lagens konstruktion.

Ingen som har läst remissyttrandena kan bli förvånad över att ensamkommande blir hemlösa eller saknar tillgång till sjukvård.

Sveriges kommuner och landsting påpekade att regeringen i praktiken genomförde en ny tvärvändning på migrationsområdet. Kommunerna hade arbetat för att ställa om till den nya, striktare migrationspolitiken med lägre ersättningar för de ensamkommandes boende. ”När upptill 9 000 personer åter ska aktualiseras i kommunernas verksamheter ... måste staten visa förståelse för den lokala nivåns villkor.”

I regeringens slutgiltiga förslag saknades likafullt en idé om hur boendet för gruppen skulle ordnas och finansieras.

Migrationsverket kritiserade samma sak. Gymnasielagen skulle enligt myndigheten leda till ”svårigheter i mottagandeverksamheten”, i klartext att ingen skulle ha något tydligt ansvar för att ordna boende. ”Otydlighet i fördelningen av biståndsansvaret mellan Migrationsverket och kommunerna riskerar att medföra osäkerhet för de enskilda”, varnade myndigheten.

Samma gäller sjukvården. SKL har i en juridisk analys visat att en del av de 9 000 saknar rätt till subventionerad sjukvård. Besöker de sjukhus sker det på samma villkor som turister.

Detta är alltså när gymnasielagen tillämpas. Det har inget att göra med dagens säregna limbotillstånd, där Migrationsverket bara hanterar avslag och väntar med att ge bifall tills Migrationsöverdomstolen säger att gymnasielagen går att använda.

Så här dålig är gymnasielagen. Det hade alla som röstade för den enkelt kunna ta reda på, särskilt tungt faller ansvaret på Centerpartiet som lovade att ta ställning först efter att remissinstanserna hade yttrat sig. I slutänden tog C ingen hänsyn alls till de sakkunniga. Resultatet blev därefter.