Allians som håller ihop och fokuserar

Ledare Artikeln publicerades
Behöver en strategi för budgetar i balans.
Foto:Mats Holmertz
Behöver en strategi för budgetar i balans.

Skillnaderna i landstingspolitiken är inte enorma – men de finns, och spelar roll.

Till skillnad från Alliansen på riksplanet håller motsvarigheten i Kalmar läns landsting ihop. Idéutvecklingen sker i landstinget även fortsättningsvis gemensamt. Detta är en styrka i sig – men än viktigare är självfallet vad som kommer ut av samarbetet. Blir det ett verkligt alternativ till den politik som majoriteten för?

Det senaste beskedet på den punkten är riktlinjerna för budgetarbetet, som presenterades i går.

På detta stadium förekommer siffror sparsamt. Däremot framgår ambitioner och prioriteringar.

  Jämför man Alliansens alternativ med majoritetens riktlinjer märker man till exempel att det senare spänner över fler områden. Där Alliansen har koncentrerat sig på kärnverksamheten, går majoriteten även in på sådant leksaker i väntrum och personalens kläder. Även frågan om hur de folkvalda ska ta sig till sammanträden – om alls! – ventileras i majoritetens riktlinjer.

  Hos Alliansen finns också en tydligare medvetenhet om de utmaningar som verksamheten står inför, inte minst de ekonomiska. Att landstingets förvaltningar regelmässigt gör stora underskott är ett sådant. Det bidrar dessutom till sjunkande demokratisk legitimitet. När förvaltningarna gör separata överenskommelser med landstingsledningen om andra budgetmål än dem som fullmäktige har beslutat om, väcks till slut frågan vilken tyngd fullmäktiges vilja har.

  En strategi för budgetar i balans vore en självklarhet, men i majoritetens budgetriktlinjer nämns inget om detta.

  På samma sätt är det med personalfrågorna: rekryteringsproblem och beroende av inhyrd personal.

  Med tanke på regeringens tonläge i jämställdhetsfrågor är det anmärkningsvärt hur saktfärdig landstingsmajoriteten är när det gäller ofrivillig deltid och svag löneutveckling i kvinnodominerade yrken; Alliansen är här mer offensiv. Mycket tyder också på att det krävs mer för att minska behovet av bolagsläkare än den "tidssatta handlingsplan" som de rödgröna även detta år föreslår.

  Så kan man fortsätta. Skillnaderna i den ibland anonyma landstingspolitiken ska inte överdrivas, framför allt inte i ekonomisk mening.

  Men de ska inte heller underskattas. Även av riktlinjer utan siffror framgår att det finns ganska olika idéer om vad som är viktigt och angeläget.

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.