All desinformation kommer inte från Ryssland

Ledare Artikeln publicerades

Rysk informationspåverkan är inte det enda hotet mot valet.

Moderaterna presenterade en granskning av de lögner som spridits om partiet via Facebook.
Foto: Marko Säävälä/TT
Moderaterna presenterade en granskning av de lögner som spridits om partiet via Facebook.

Förra veckan uppmärksammades att en socialdemokratisk lokalpolitiker från Sävsjö spred lögner om Moderaterna och Sverigedemokraterna, bland annat att partierna ville stänga moskéer och stänga alla muslimska begravningsplatser, via en Facebooksida på arabiska. Ett liknande inlägg på somaliska har också fått spridning.

På onsdagen presenterade Moderaterna en extern granskning av s-lögnerna. Enligt granskningen kan det ursprungliga Facebook-inlägget ledas tillbaka till ett konto i Kuwait. Profilen tycks ha verkat under falskt namn.

Informationen är för knapphändig för att kunna dra några långtgående slutsatser. Men det är tydligt att desinformation från ryskt håll, som det talas flitigt om, är långt ifrån det enda problemet. Det står även klart att de väljare som inte behärskar det svenska språket till fullo är särskilt känsliga för försök till påverkan. De saknar kunskaperna, både språkligt och politiskt, för att kunna avgöra vad som är sant och falskt.

Än går det inte att överblicka vilken betydelse som desinformationen kommer att få i valet eller hur många som har nåtts av inläggen. Men det kommer sannolikt inte att vara den sista gången som någon kommer att försöka utnyttja den språkförbistring som råder bland väljare med utländsk bakgrund. Det är en svaghet som illvilliga aktörer kan dra nytta av.

Fortsättningsvis bör myndigheter och politiker minnas att Ryssland inte är den enda aktören som kan sprida falsk information. De måste även ta hänsyn till Sävsjö-faktorn.