Åldern har betydelse – och kan fastställas

Ledare Artikeln publicerades
Högsta domstolen utgår i en dom från att tänderna ger besked om en människas ålder.
Foto:TT
Högsta domstolen utgår i en dom från att tänderna ger besked om en människas ålder.

På tisdagen kom det avgörande i Högsta domstolen (HD) som blir prejudicerande för åldersbedömningen av ensamkommande asylsökande.

Fallet gäller en asylsökande man som uppgett att han kommit från Algeriet och är sexton år, född 1999. I samband med att mannen lagförts för att bland annat grovt misshandlat en kvinna har hans ålder behövt fastställas.

Högsta domstolen har använt sig av medicinska bedömningar baserade på visdomständernas utveckling och kommit fram till att mannen har fyllt tjugo år. Högsta domstolen dömer mannen till ett år och tre månader och utvisning i fem år. Det går således alldeles utmärkt att med sannolikhet fastställa en ålder inom vissa marginaler.

Den senaste tiden har brott begångna av asylsökande personer som uppgett en lägre ålder än den faktiska satt allvarliga problem under lupp: regeringens senfärdighet när det gäller att få ordning och reda i asylprocesserna, myndigheter som sätter sig på tvären och en barnläkarförening som bedriver migrationspolitik.

    Det oetiska, och i vissa fall farliga, att placera vuxna tillsammans med barn på asylboenden och de bedrägerier det också handlar om, i relation till ett asylsystem som har att ge behövande skyddsbehov på riktiga grunder, är stora samhällsproblem.

    Justitie- och migrationsministern har i intervju efter intervju i över ett halvår sagt att åldersbedömningar ska göras så snart som möjligt. Moderaterna och andra allianspartier har vid lika många tillfällen krävt att bedömningarna ska återinföras genast. Redan i höstas var saken bestämd, men så sent som i maj fick Rättsmedicinalverket i uppgift att genomföra medicinska bedömningar.

    Dagens bekymmersamma situation hade kunnat förhindras. Migrationsverket har redan sedan början av 2000-talet utfört åldersbedömningar. Men 2013 fick barnläkarföreningen Socialstyrelsen och Migrationsverket att gå med på en instruktion om åldersbestämningar som istället för medicinsk röntgen av handleder och tänder lyfte fram psykosociala intervjumetoder. Bland annat menade man att lärare och idrottslärare kan vara behjälpliga i bedömningar.

    Att detta skulle vara mer tillförlitligt än röntgen är dock inte grundat på vetenskap.