Länet_Old

Sex kandidater vill bli biskop

Länet_Old Artikeln publicerades

Domprosten i Växjö Jan-Olof Johansson kan avancera ett stycke i svenska kyrkans hierarki på torsdag. Han är storfavorit att bli ny biskop och efterträda Anders Wejryd när Växjöstiftet ska utse sin nya andliga ledare. Men kvinnoprästmotståndet manar till strid.

Inför valet som äger rum på torsdag har sex kandidater förklarats behöriga i den särskilda procedur som kyrkan föreskriver.
Ett så kallat provval som föregått det ordinarie valet vanns i viss särklass av Jan-Olof Johansson, välkänd i stiftet från sin mångåriga bana som domprost i Växjö. Med Jan-Olof Johansson konkurrerar i den ordning som provvalet angav följande präster: Sven Thidevall, teol dr. från Strängnäs, Johan Dalman, teol dr. Uppsala, Christopher Meakin, domkyrkokaplan Växjö, Anders Alberius, domprost i Skara samt Ingegerd Sjölin, rektor Pastoralinstitutet i Lund.
Av biskopskandidaterna är Anders Alberius en känd präst i Kalmarområdet från sin tid som föreståndare på stiftsgården i Kastlösa och efter att ha varit komminister i flera år i Birgittakyrkan i Kalmar. Sven Thideman har också verkat i det gamla Kalmarstiftet. Perioden 1987-1990 var han komminister i Ålems församling.

Får deltaga
Alla som kandiderar i ett provval till biskopsämbetet och som därvid får 5 procent eller mer av rösterna har rätt att delta i det ordinarie valet. Dag Sandahl, präst i Kalmar, hamnade strax under med 21 röster. Bättre gick det för Bo Brander, föreståndare för Laurentiestiftelsen i Lund, och det kvardröjande kvinnoprästmotståndets särskilda kandidat i biskopsvalet tillsammans med Sandahl. Men trots att Bo Brander klarade femprocentsspärren har han uteslutits i det slutliga valet.
I en insändare i tisdagens Barometern-OT fäster prosten i Nybro Johan Thelin uppmärksamheten på det orimliga i kyrkans hantering av Bo Brander i samband med valet.
- Bo Brander är verkligen ingen skum figur utan en skicklig och visionär samarbetsman inom kyrkan som respekterar olika fromhetsriktningar. Han vore en utmärkt biskop men felet är att han svarat fel på de inkvisatoriska frågor som en kandidat har att besvara inför valet. säger Johan Thulin och jämför det demokrati som kyrkan tillämpar med systemet i de gamla öststaterna: Rösta på vem du vill men bara på en kandidat som är godkänd.

Kvinnoprästfrågan
Det är den gamla stridsfrågan om kvinnliga präster som går igen i Johan Thulins synpunkter. Enligt kyrkolagen krävs att en biskopskandidat är beredd "att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med alla andra i vigningstjänst oavsett kön." För att stoppa kvinnoprästmotståndet måste en biskopskandidat även bejaka frågan om vederbörande personligen kan viga kvinnliga präster eller tvärtom neka kvinnopårästmotståndare denna vigning. Det är dessa frågor som Bo Brander inte kunnat eller velat besvara på ett acceptabelt sätt i kyrkans antagningsprövning inför biskopsvalet.
Johan Thuilin uppmanar ändå till röstning på Bo Brander. Ska det kallas en protestaktion?

"Klart vi har pratat"
- Jag har många likasinnade i stiftet. Det är klart att vi har pratat med varandra om valet. Det går alldeles utmärkt att rösta på Bo Brander, svarar han.
På stiftskansliet uppger dock juristen Vibeke Bergman att en sådan röst betecknas som ogiltig. En valsedel med Bo Branders namn på blir därmed en bortkastad röst, menar hon.
Av kyrkoordningens 8 kapitel paragraf 35 framgår att det är ännu värre. Där heter det nämligen följande: "Ett namn på en valsedel ska anses obefintligt om namnet avser en kandidat som inte behörighetsförklarats av av ansvarsnämnden."
Bo Brander existerar helt enkelt inte även om Johan Thulin och några fler skulle anse det.