Län

Tuff kritik mot ny polisorganisation

Län Artikeln publicerades

Innan den nya polisorganisationen träder i kraft kommer kraftig kritik mot den.

Det är juridikprofessor Bo Wennström, som i en bok går till hårt angrepp mot den nya polisorganisation som träder i kraft 1 januari 2015.
Boken, ”Polisen – pusselbiten som inte passar in”, bygger på intervjuer av tidigare justitieministrar och rikspolischefer.
Den nya polisorganisationen innebär den största omorganisationen av en svensk myndighet någonsin och berör 28?000 anställda.
Många högt uppsatta politiker och tjänstemän har kritiserat polisorganisationen för att vara ineffektiv och poliserna för att vara enfaldiga.
Omorganisationen ska leda till högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade resultat i polisens verksamhet enligt Polisorganisationskommittén.
– Den nya organisationen är dessvärre dömd att misslyckas och reformen vilar på enkelspåriga managementteorier som man tror ska leda till en effektivare organisation.
– Man har helt missat de lagar och regler som både styr polisens verksamhet och ger den enskilde polisen särskilda befogenheter, säger Bo Wennström.
I boken går Bo Wennström igenom det politiska förloppet från tillsättandet av utredningen fram till det färdiga förslaget. Hela processen kantas av tveksamheter.
– Genomgående har ansvariga politiker vältrat över skulden på poliserna och ansvaret på tjänstemän, som i sin tur har litat blint på enskilda managementkonsulter.
Wennström driver tesen att det aldrig har saknats pengar, men däremot har det saknats politik.
– Det är hög tid att politikerna slutar två sina händer och börjar ta ansvar för polisen.
– För att skapa en effektivare polisorganisation måste man börja om från början och ta ställning till grundläggande frågor som vad polisen ska göra och hur, säger Bo Wennström.