Län

Thidevall slutar som biskop

Län Artikeln publicerades

Sven Thidevall slutar som biskop i Växjö stift.

I stället tillträder han en forskartjänst med start den 1 juli. Tjänsten är knuten till Svenska kyrkan på nationell nivå.

– Av olika skäl ökade spänningen mellan stiftsstyrelse och biskop under hösten 2009. Efter kyrkovalet valdes en ny stiftsstyrelse i december 2009. Spänningen övergick därefter i öppen konflikt, säger Sven Thidevall i ett pressmeddelande.

Bakgrunden är ett bråk mellan Sven Thidevall och en kvinna anställd på stiftskansliet. Kvinnan har anmält biskopen för hot på arbetsplatsen, medan Sven Thidevall anmält kvinnan för att ha knuffat till honom. Polisen har inlett en förundersökning mot biskopen om ofredande.

– Att de ökade spänningarna och den öppna konflikten är allvarliga kan avläsas i en försämrad psykosocial arbetsmiljö på stiftskansliet. För min del kan jag inte längre finna några öppna dörrar. Istället har Växjö stiftsorganisation blivit ett hus som kommit i strid med sig självt. I det läget ser jag ingen annan utväg än att med stor sorg säga upp min anställning i Växjö stift, säger han.

– Det som har hänt är beklagligt, men vi respekterar hans beslut och tror att det här är den bästa lösningen för alla parter, säger stiftsstyrelsens förste vice ordförande Jan-Erik Forsberg i ett pressmeddelande.

En djup förtroendekris ligger till grund för biskopens beslut.

– Det handlar dessutom om kraftiga kommunikationsproblem. Med ett så skadat förtroende blir det omöjligt att fungera som biskop. I det här läget är det bäst att skiljas åt under värdiga former och med respekt för varandra, säger Jan-Erik Forsberg.