Län

Landstinget går återigen plus

Län Artikeln publicerades

Landstingets bokslut för 2013 är klart. Resultatet på sista raden blir ett överskott på 56 miljoner kronor.

Ett resultat som innebär att landstinget för nionde året i rad med redovisar ett bokslut med ett positivt resultat.
Under 2013 har landstingets investeringstakt minskat något, totalt under 2013 investerades för 262 miljoner kronor, varav 125 miljoner i fastigheter.
Bokslutet innebär att landstinget klarade av att nå målet om två procents överskott i förhållande till skatteintäkter.