Län

Inkomsterna i länet jämnt fördelade

Kalmar län Artikeln publicerades

Inkomstspridningen i Kalmar län är mindre än snittet i riket. De små inkomstskillnaderna kan ses som positivt, men kan också bero på att vi tjänar mindre här än i andra delar av landet.

Skillnaden mellan de som tjänar minst och de som tjänar mest i Kalmar län är mindre än i landet i stort. Oskarshamn har den minsta spridningen, medan Borgholm har den största. Att spridningen är liten här kan ha flera förklaringar.

– Ofta säger man att det är större spridning i storstadsregionerna. Det är fler typer av människor och kanske större kapitalvinster i större städer, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.

En liten inkomstspridning kan ses som något positivt, att vi är jämställda i den här regionen. Men rent ekonomiskt är det inte nödvändigtvis bra.

– Spridningen kan ju vara låg om inkomstnivån generellt är låg. Det kanske inte finns så många företag i er region som ger större inkomster till några ur befolkningen. Å andra sidan skulle det ju kunna bero på att det fungerar bra och att många jobbar och tjänar pengar, säger Johan Lindberg.

Statistiken över inkomstspridningen bygger på gini-koefficienten, ett mått som används för att rangordna inkomsterna i syfte att kunna jämföra. Måttet säger ingenting om hur stor spridningen är i pengar eller hur mycket de som tjänar mest respektive minst faktiskt har i inkomst. Hade siffran varit 0 hade det inneburit att alla tjänade lika mycket, medan siffran 1 skulle innebära att en fick alla inkomster. I Kalmar län ligger spridningen mellan 0,251 och 0,310.

– I till exempel Stockholm finns, förutom sådana som tjänar väldigt höga inkomster, också människor med mycket lägre inkomster. Det är helt enkelt mer ytterligheter där än i exempelvis Kalmar län, säger Johan Lindberg.

Tittar man i stället på SCB:s statistik över hur mycket pengar invånarna tjänar i varje län i snitt, kan en eventuell förklaring till Kalmars låga inkomstspridning finnas. I Kalmar län tjänar vi 252 300 kronor om året i genomsnitt. Motsvarande siffra för riket är 281 600 kronor.

– Det kan tyda på att toppinkomsterna är lite lägre i Kalmar län, vilket leder till mer sammanpressade inkomster, säger Johan Lindberg.

Det finns också siffror som visar hur inkomsterna fördelar sig bland de som tjänar mest respektive de som tjänar minst i respektive län.

– Jämför man de tio procent som tjänar minst och de tio procent som tjänar mest ser man att Kalmar län sticker ut. Framför allt ligger de som tjänar mest i Kalmar län lägre än de som tjänar mest i riket. Det ger lite mer komprimerad spridning, säger Johan Lindberg.

Siffrorna som sammanställs nu visar inkomsterna för 2015. Även året innan låg Kalmar län under rikssnittet när det gäller inkomstspridning. Spridningen har dock blivit större i länet, liksom snittinkomsten. Det är samma utveckling som i riket generellt.