Yxerns förkämpe belönas med pris

Kalmar Artikeln publicerades
Jan Herrmann och Claes Gårdinger, Naturskyddsföreningen i Kalmar län delar ut föreningens naturvårdspris till Tino Åberg (till höger på bilden).
Foto:Emma Arenius
Jan Herrmann och Claes Gårdinger, Naturskyddsföreningen i Kalmar län delar ut föreningens naturvårdspris till Tino Åberg (till höger på bilden).

Sjön Yxern tappas regelbundet på så mycket vatten att den delvis torrläggs. Det måste få ett stopp, menar Tino Åberg som kämpat hårt för saken. I helgen fick han pris för sitt engagemang.

Det är Naturskyddsföreningen i Kalmar läns naturvårdpris som gått till Tino Åberg. På föreningens länsstämma på söndagen delades priset ut och pristagaren berättade om sitt arbete och visade bilder.

– Det är enorma området som torrläggs vid sjösänkning. Man ser tydligt på berget var vattennivån ska vara. Man kan konstatera förödelsen och ser hur galet det är att göra så här, säger han medan han visar bilder av sjön tagna i somras.

Det var hösten 2013 som han bestämde sig för att göra något. Han kontaktade Vimmerby tidning och startade efterhand en Facebookgrupp som i dag har över 800 medlemmar. Allt eftersom åren gått har problematiken fått mer och mer uppmärksamhet också i riksmedia.

    Det är en vattendom från 1939 som ligger till grund för dammen som reglerar vattenståndet. Bakom dammluckorna finns ett antal kraftverk, en del utan tillstånd. De flesta ägs av Tekniska verken, ett kommunalt bolag i Linköping. Yxnern ligger i Vimmerby och Västerviks kommuner och de vill få bort dammluckorna så att vattenståndet regleras naturligt i stället. Kommunerna har initierat en förstudie och resultatet hoppas Tino Åberg mycket på. Det ska presenteras i maj.

    – Jag hoppas och tror att det blir en ändring. Jag är spänd på vad förstudien kommer att visa. Det är orimligt att det får fortsätta på det här viset.