X-teams yngsta provmedlem dömd till fängelse

Kalmar Artikeln publicerades

Tonåringen som det kriminella nätverket X-team rekryterade i höstas dömdes på fredagen till sex månaders fängelse. Åklagarens yrkande på utvisning ogillas däremot av Kalmar tingsrätt.

Den 9 december 2017 togs ett foto i samband med installationen av X-team Kalmar. På bilden syns sex män som poserar tillsammans med gängets 35-åriga mentor, härmed kallad Emir, som är en kriminellt belastad medlem i Bandidos med kopplingar till Kalmar.

En av de sex männen är en ung man som nyligen hade fyllt arton år. Han har samma kväll fått ett medlemskort som intygar att han är provmedlem i X-team. På bilden omfamnar tonåringen gängets 31-åriga teamledare, härmed kallad Mattias, som har varit väldigt mån om att rekrytera både honom och ytterligare en tonåring.

Det framkommer inte minst av ett telefonsamtal mellan Emir och Mattias under eftermiddagen den 15 november 2017, som polisen avlyssnade. Mattias tar upp att ”de två snubbarna är ganska unga, men att de blir 18 år. De är flyktingar och kusiner.” Emir är uppenbarligen nöjd med urvalet och svarar då att de ”kan forma snubbarna och att de blir sådär överlojala”.

Den 9 december fick 18-åringen kortet som identifierar honom som provmedlem i X-team.
Den 9 december fick 18-åringen kortet som identifierar honom som provmedlem i X-team.

Den unge mannen hade under 2017 kvalificerat sig genom att begå brott. I juli samma år blev till exempel en socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn hotad. I en sms-konversation bad tonåringen en annan tjänsteman om hjälp med att gräva en grav för två personer som skulle dö den aktuella veckan.

Socialsekreteraren tolkade det som att det var tonåringen som ville mörda henne och ett handläggarbyte gjordes för att de inte skulle ha kontakt. Han förklarade senare att den andra personen som skulle hamna i graven var kusinen.

Kalmar tingsrätt tror inte på förklaringen och dömer nu honom för hot mot tjänsteman. Domen omfattar totalt fem brott och påföljden blir, trots gärningsmannens unga ålder, fängelse i sex månader.

Brotten misshandel, försök till misshandel och olaga hot begick 18-åringen så sent som den 21 maj i år. Iklädd skyddsväst och beväpnad med kniv, basebollträ och ett vapenatrapp, knackade han först på hos en familj i Smedby och hotade dem till livet, och åkte därefter till en annan plats och attackerade flera ungdomar och slog bland annat en kille på armen med baseballträet.

X-teams yngsta provmedlem, till vänster på bilden, poserar här tillsammans med gängets 31-åriga teamledare och gängets 35-åriga mentor från Bandidos.
X-teams yngsta provmedlem, till vänster på bilden, poserar här tillsammans med gängets 31-åriga teamledare och gängets 35-åriga mentor från Bandidos.

18-åringen måste nu sammanlagt betala 22 000 kronor i skadestånd till tre av offren och måste stanna kvar i häkte tills domen vinner laga kraft. Däremot får kammaråklagare Johan Henningsson inget gehör på yrkandet om utvisning enligt utlänningslagen.

18-åringen är tidigare ostraffad och Kalmar tingsrätt anser inte att brotten är så allvarliga att de bör föranleda utvisning.

Det finns en risk för fortsatt brottslighet, skriver tingsrätten, med tanke på mannens nära kontakter med ”en organisation som förknippas med grov organiserad brottslighet”, men risken är ”sammantaget inte så hög”.

En 44-årig man från Nybro, som agerade chaufför åt 18-åringen, åtalades också för medhjälp till både grov misshandel och grovt olaga hot. Kalmar tingsrätt frikänner dock 44-åringen eftersom det inte är tillräckligt bevisat att denne på förhand visste vilka brott 18-åringen planerade begå.

FOTNOT: Mattias och Emir är fingerade namn.