(V)ill ha simhall vid Tallhagen

Kalmar Artikeln publicerades
Bertil Dahl (V).
Foto:Johanna Eriksson
Bertil Dahl (V).

Vänstern går emot majoritetskollegorna. Partiet anser att Tallhagen är ett bättre alternativ än Snurrom.

När folket fick säga sitt så vann Snurrom med knapp majoritet när det gällde placering av en ny simhall. När ärendet var uppe på planutskottet under tisdagen protesterade Vänsterpartiet och förordade i stället det andra alternativet, Tallhagen.

– Det är av en mängd anledningar, säger Bertil Dahl (V). Vi tycker att Tallhagen är utmärkt med tanke på att det snart kommer en grundskola och en särskola dit, det anknyter till kusten och det finns redan en motionsanläggning i området. Det finns heller inte mycket som talar för att det inom rimlig tid kommer att bo lika många runt Snurrom som runt Tallhagen.

Vänsterpartiet skickade med en protokollsanteckning där man redogjorde för sina skäl. Där anser de att folkets synpunkt kanske inte ska övertolkas.

– Det har dock aldrig varit frågan om en folkomröstning. Med all respekt för 2250 synpunkter som lämnats så är det dock endast ca 3 procent av Kalmars befolkning som svarat. Av dessa har hälften av rösterna tillfallit vartdera förslaget, säger Bertil Dahl.

HÄR KAN DU KOMMENTERA ARTIKELN: